"עולה השאלה האם יש לראות בעצם ההשתתפות של חברי הכנסת בתכניות בהן קיים חשיפה מסחרית למותגים שונים, כ'קידום או נתינת חסות' אסורים. לעמדתנו, הדין האתי כיום אינו מגביל את חבר הכנסת בעצם ההשתתפות בתכנית בה קיימת חשיפה מסחרית שכזו, כל עוד הוא אינו מקדם בעצמו מוצר או גורם מסחרי מסוים". כך ענו בייעוץ המשפטי של הכנסת לעו"ד אלעד מן, היועץ המשפטי של עמותת "הצלחה", שהתלונן על השתתפות חבר הכנסת דוד אמסלם (הליכוד) והשרה יפעת שאשא ביטון (תקווה חדשה) בתוכנית הריאליטי "מאסטר שף".

בניגוד לתגובת הייעוץ המשפטי של הכנסת, ח"כ אמסלם קידם את התוכנית בפועל, ולא רק השתתף בה. גם עצם הטענה של היעוץ המשפטי נשמעת תמוהה. הרי כל המודל הכלכלי של תוכניות כמו "מאסטר שף" נשען על פרסום סמוי ונותני חסויות בתוך התוכנית עצמה.

כך סבר גם מן, שהשיב לייעוץ המשפטי לכנסת: "על אף האמור בתשובתה המעודכנת של הכנסת, הצלחה סבורה שהמקרה הנוכחי נופל באופן ברור בלב מתחם האיסורים שהציבו המחוקק וועדת האתיקה על חברי הכנסת וראוי היה לאכוף איסור זה עליהם". אלא שמי שצריך לאכוף את האיסור, הוא ועדת האתיקה של הכנסת.

ח"כ דוד אמסלם מקדם את התוכנית "מאסטר שף" בדף הפייסבוק שלו (צילום מסך)

ח"כ דוד אמסלם מקדם את התוכנית "מאסטר שף" בדף הפייסבוק שלו (צילום מסך)

"פנייתך מעלה שאלה עקרונית", נכתב עוד בתשובת הייעוץ המשפטי לכנסת לעו"ד מן, "והיא האם ייתכנו מצבים מסוימים בהם ייתכן קידום 'במשתמע' של מוצרים מסוימים (למשל כשחבר הכנסת מצולם כאשר הוא משתמש במוצרים של חברה מסוימת), והאם יש מקום לקבוע הבחנות או הגבלות בעניין. לעמדתנו, מדובר בשאלה עקרונית שוועדת האתיקה טרם התייחסה אליה. עם הקמתה, נבחן את הצורך בהבאת הסוגיה להכרעתה של הוועדה".

למרבה הצער (של הציבור) והנוחות (של חברי הכנסת), ועדת האתיקה לא קיימת. היא נפלה קורבן לסכסוך הפוליטי בין הגושים, ולא ברור מתי, אם בכלל, תוקם. ההיעדר הזה משמש מפלט נוח לייעוץ המשפטי לכנסת, שמבין שיש כאן בעיה, אבל מצא פתרון נוח: אפשר לזרוק את המטרד לוועדה שלא קיימת. בינתיים, חברי כנסת ושרים יכולים לקדם מוצרים וחברות שהם חלק בלתי נפרד מתוכניות ריאליטי דוגמת "מאסטר-שף". במשתמע כמובן.