המוציאים לאור של העיתון החרדי "המודיע" ישלמו מיליון שקלים לעמותת הסתדרות אגודת ישראל, שהחזיקה עד לפני שנים אחדות במניות החברה שהוציאה לאור את העיתון, כך הוסכם במסגרת הליך מול רשם העמותות. "המודיע", היומון החרדי הוותיק בישראל, נוסד כבטאונה של אגודת ישראל ומזוהה כיום עם חסידות גור, שנציגה בכנסת הוא ח"כ יעקב ליצמן.

בחודש אוגוסט 2020 הגיש רשם העמותות בקשה לפירוק עמותת הסתדרות אגודת ישראל העולמית בטענה כי זו פועלת בניגוד למטרותיה המוצהרות. פעילותה העיקרית של העמותה לאורך השנים, הסביר הרשם באמצעות עורכות-הדין רונית רובין ותמר ישראלי, היתה החזקה של מניות חברת המודיע חברה בע"מ שהוציאה לאור את העיתון החרדי "המודיע". מנכ"ל העיתון, אלעזר קנופף, היה חבר העמותה ומורשה חתימה בה.

רשם העמותות טען כי גילה ליקויים חמורים בהתנהלות העמותה, כולל הברחת נכסים וחלוקת רווחים אסורה לקנופף ולמחותנו, חיים שכטר. לפי רשם העמותות, העמותה פעלה להעביר את מניות חברת המודיע, ללא תמורה, לידי קנופף ושכטר. מבדיקת הרשם עלה כי באוגוסט 2017 הועברו כל המניות לחברה פרטית בשם בית המודיע בע"מ, שנמצאת בבעלות חברת צח פעילות בע"מ, אשר בבעלותו של שכטר.

"בנסיבות המתוארות, בהן בוצעה העסקה ללא תשלום תמורה לעמותה, עם חבר עמותה המשמש גם כמורשה חתימה בעמותה וגם כמנכ"ל העיתון, מתעורר לכל הפחות חשש כבד לחלוקת רווחים אסורה ולניגוד אינטרסים", טען רשם העמותות.

בעמותה טענו, באמצעות עורכי-הדין מיכל רוזנבוים, יניב בריטשטיין ואליה עבדה, כי אין מקום לקבל את בקשת הפירוק. לפי העמותה, העיתון נקלע לפני שנים אחדות לקשיים כספיים עד כדי חדלות פירעון, ולפיכך אותר גורם פרטי, איש העסקים יואב ברין, שרכש את מניות העיתון תמורת תשלום חובות בסך למעלה מ-6.5 מיליון שקלים. ואולם בהמשך, לנוכח "עומק הבור הכלכלי בעיתון", העביר ברין את מניותיו לקנופף ושכטר בעסקה אשר העמותה לא היתה צד לה.

כיוון שהעמותה לא היתה צד לעסקה, שהעבירה את המניות בחברה המוציאה לאור את העיתון מאיש העסקים ברין למנכ"ל קנופף ולחתנו שכטר, הרי שאין כל מקום לטעון כי עסקה זו נגועה בניגוד עניינים.

שכטר עצמו פנה לבית-המשפט וביקש להצטרף להליך, וזאת באמצעות עורכי-הדין אורי קידר ועמוס נוה. לדבריו, הטענה כאילו קיבל את הבעלות על העיתון במסגרת "הברחת נכסי העמותה" היא טענה "שקרית לחלוטין". לדבריו, מאז רכישת העיתון השקיע מכספו מיליוני שקלים כדי להבריא את "המודיע".

לאחר משא-ומתן ממושך שהתקיים בין הצדדים בפני המגשר עו"ד מוחמד סייד אחמד, הם הודיעו לפני ימים אחדים לביהמ"ש כי הגיעו להסכמה.

לפי ההסכמה, תוקם ועדת איתור למינוי חברים חדשים לעמותה שתבחר עשרה חברים חדשים בתוך זמן קצר ואלה יבחרו ועד מנהל וועדת ביקורת חדשים. במקביל, ו"לצרכי פשרה בלבד", שכטר עצמו וכן חברת צח פעילות שבבעלותו וחברת בית המודיע שבבעלותה, ישלמו לעמותה מיליון שקלים. בכך יבוא סוף לבקשת הפירוק של רשם העמותות.

השופט אלכסנדר רון מבית-המשפט המחוזי בירושלים נתן להסכמות תוקף של החלטה.

32308-08-20