לתקשורת הישראלית תפקיד מכריע בהדהוד שיח הסיפוח המכובס של הימין, כך נטען בדו"ח חדש של מכון זולת.

הדו"ח, הראשון שמוציא מכון המחקר החדש בראשות ח"כ לשעבר זהבה גלאון, מתמקד במכבסת השיח הציבורי בישראל, שמאפשרת מתן לגיטימציה לרעיון הסיפוח. בבסיס הדו"ח, שנכתב בידי עדי גרנות ונערך בידי איתמר שאלתיאל, עומדת הקביעה כי סיפוח שטחים בגדה המערבית יהפוך את מדינת ישראל למדינת אפרטהייד מובהקת.

"התקשורת, שמשחקת תפקיד חשוב ומרכזי בזירה הפוליטית, אימצה את הרטוריקה החדשה והמכובסת של הימין ומשתמשת במטבעות הלשון של הממשלה", נטען בדו"ח. "בכך היא לוקחת חלק בייצור התודעה הכוזבת ותחזוק מנגנוני ההסתרה. כעת נדמה שגם כלב השמירה של הדמוקרטיה כבר לא עושה את עבודתו נאמנה, ושהתקשורת הממוסדת בישראל כבר כמעט שלא טורחת לציין את הברור מכל: שסיפוח בהחלטת ממשלה משמעו כינון משטר אפרטהייד במדינת ישראל, ושהוא בהכרח כרוך בהעמקת והנצחת הפגיעה בזכויות האדם של הפלסטינים".

לאחר הסבר מדוע השימוש במונח "אפרטהייד" לתיאור הצפוי בעקבות סיפוח שטחים מהגדה הוא המדויק ביותר, מתמקד הדו"ח ב"כיבוס" האפרטהייד בשיח הישראלי במטרה למנוע מהציבור להתנגד למהלך. כאמור, אחד הפרקים בדו"ח מוקדש לחלקה של התקשורת הישראלית.

"בבואם לדווח על נושא הסיפוח, רוב רובם של נשות ואנשי התקשורת בישראל מאמצים את השיח המכובס של הימין, ובמקום לאתגר אותו ולחשוף את מרכיביו השקריים והמכסים, מהדהדים אותו באופן שמקנה לו לגיטימציה. כך הופכת התקשורת עצמה לחלק מהמכבסה, ומייצרת מצג שווא במסגרתו הסיפוח אכן נמצא על סדר היום הציבורי, שעה שהוא נדון באמצעות טרמינולוגיה ומסגור שמנרמלים ומכשירים אותו ואת אדריכליו", נטען בדו"ח.

כדי לבסס זאת נכללים בדו"ח ממצאי בדיקה של מספר הפעמים שבהם נעשה שימוש במושגים "אפרטהייד", "סיפוח" ו"החלת ריבונות", בפרסומים שהתפרסמו לאורך שלוש וחצי שנים באתרים "הארץ", "ישראל היום" ו-ynet.

מהבדיקה עלה כי השימוש בביטוי "החלת ריבונות" החל לעלות סביב ההיערכות לפרסום תוכנית טראמפ. "משמעות הדבר היא שככל שההתקדמות לקראת סיפוח הלכה והפכה מהירה וממשית יותר - כך גבר הצורך בשימוש במושגים מכובסים שיעזרו לו להחליק בגרון", נטען.

מספר הופעת המונחים "החלת ריבונות" ו"אפרטהייד" בכלי תקשורת שונים (דו"ח זולת, יוני 2020)

מספר הופעת המונחים "החלת ריבונות" ו"אפרטהייד" בכלי תקשורת שונים (דו"ח זולת, יוני 2020)

בינואר 2020, עם פרסומה הרשמי של התוכנית, השימוש במושג "החלת הריבונות" עלה לראשונה על השימוש במושג "אפרטהייד". "ככל שתוכניות הסיפוח הפכו ליותר ויותר קונקרטיות עם פרסום תוכנית טראמפ, כך גבר הצורך של כבסני השיח להציגן באור חיובי ומגייס. 'החלת ריבונות' התאים בדיוק למשימה", נכתב בדו"ח.

כשמתמקדים בחודשים דצמבר 2019 וינואר 2020, מועד פרסום תוכנית טראמפ, מתברר כי חלה עלייה של 3,425% בשימוש במושג "החלת ריבונות" אך רק 35% בשימוש במושג סיפוח ואילו השימוש במושג "אפרטהייד" לא עלה כלל. לפי הדו"ח, השימוש במושג "החלת הריבונות" במקום במושג "סיפוח" נועד "להעביר את מרכז הכובד של הדיון מעיסוק בפגיעה בפלסטינים ובזכויותיהם אל אזורים שעוסקים יותר בהגשמת השאיפות הלאומיות שלנו כישראלים ומימוש החזון הציוני, ולהישען על הסנטימנט הקולקטיבי שנלווה אליהם, וזאת על מנת לגייס תמיכה ברעיון, או לכל הפחות להפחית את התנגדות אליו".

שיעור העלייה בהופעת המונחים "אפרטהייד" ו"החלת ריבונות" (דו"ח זולת, יוני 2020)

שיעור העלייה בהופעת המונחים "אפרטהייד" ו"החלת ריבונות" (דו"ח זולת, יוני 2020)

בחינת הנעשה באתר "ישראל היום" בלבד מעלה כי השימוש במושג "אפרטהייד" נותר כמעט אפסי לאורך כל התקופה, לעומת זינוק חד בשימוש במושגים "סיפוח" ו"החלת ריבונות". בדו"ח מציינים עוד כי ככל שהתקדם המשא ומתן הקואליציוני עם כחול-לבן, השימוש במושג "החלת ריבונות" גבר על השימוש במושג "סיפוח" והפך למושג המרכזי שבו "ישראל היום" עושה שימוש לסיקור המציאות הפוליטית בישראל.

מספר ההופעות של מושגים שונים באתר "ישראל היום" (מתוך דוח זולת, יוני 2020)

מספר ההופעות של מושגים שונים באתר "ישראל היום" (מתוך דוח זולת, יוני 2020)

"בעוד שהדיון התקשורתי עוסק בקשיים הביטחוניים והדיפלומטיים שהסיפוח מציב", מסכמים בדו"ח, "הוא כמעט שאינו נוגע במשמעויות העמוקות שלו בנוגע לאופיה הדמוקרטי של מדינת ישראל, ובעוד שלא נדיר למצוא דיווחים על ההתנגדות הבינלאומית לסיפוח, קשה הרבה יותר למצוא דיון על המניעים והסיבות להתנגדות הזו. גם היום, לאחר הקמת הממשלה ולקראת המועד המתוכנן לתחילת יישום הסיפוח, לא מספיק נשות ואנשי תקשורת בישראל המדווחים על הנושא עוצרים להתעכב על מופרכותו ומופרעותו של הרעיון ומזכירים לציבור את האמת הפשוטה והמסוכנת: סיפוח משמעותו אפרטהייד".

* * *

להורדת הקובץ (PDF, 630KB)