הכותרת הראשית של "כלכליסט": בכירים בהסתדרות

הכותרת הראשית של "כלכליסט": בכירים בהסתדרות

הכותרת הראשית של "דה-מרקר": בכירים באוצר

הכותרת הראשית של "דה-מרקר": בכירים באוצר