אברהם בן-צבי, "ישראל היום", 4.11.2019

אברהם בן-צבי, "ישראל היום", 4.11.2019