היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, דוחה את בקשת ראש הממשלה בנימין נתניהו להעביר בשידור חי את השימוע בתיקיו הפליליים. במכתב ששלח עו"ד גיל לימון, עוזרו הבכיר של מנדלבליט, נאמר כי הבקשה של נתניהו, ששודרה בשידור חי בפייסבוק, "חסרת תקדים, ולמעשה נעדרת כל ביסוס משפטי". לפי המכתב, בקשתו של נתניהו היא בגדר גימיק תקשורתי שמחמיץ את מהות השימוע ומתעלמת מעקרון השוויון בפני החוק.

אחרי השידור בפייסבוק שלח נתניהו באמצעות עורכי-דינו, עמית חדד ויוסי אשכנזי, מכתב בן שתי שורות למנדלבליט, ובו ביקש כי השימוע "יתקיים בדלתיים פתוחות ובאופן פומבי". בפייסבוק אמר נתניהו, בין השאר: "אחרי שלוש שנים של מבול הדלפות מגמתיות, חלקיות, הגיע הזמן שהציבור ישמע את הכל, גם את הצד שלי, בצורה שלמה, מלאה, ללא מתווכים, ללא צנזורים, ללא מעוותים. למה שהציבור ייזון מדברים חלקיים? אדרבא, הכל שייצא. לא רק שאין לי מה להסתיר, אני רוצה שהכל יישמע, וזו בקשתי. כך נבטיח צדק ואמת".

על כך השיב היועץ המשפטי לממשלה: "תכליתו של הליך השימוע היא מתן הזדמנות לחשוד המבקש זאת להציג את טענותיו בפני רשויות אכיפת החוק, ולשכנע את הגורם המוסמך כי אין הצדקה להגיש כתב אישום בעניינו. השימוע לא נועד לשכנע את הציבור, שכן ממילא ההכרעה בדבר הגשת כתב אישום היא החלטה מקצועית, המנותקת מכל סחף ציבורי, לחץ פוליטי או 'רעשי רקע' למיניהם. החלטה זו מבוססת אך ורק על הראיות ועל הדין. כך בעניינו של כל אדם. כך גם בעניינו של מרשכם".

היועמ"ש: "שום שימוע בעניינו של אף חשוד לא מתקיים ולא התקיים מעולם באופן פומבי. לא למותר להזכיר לעניין זה את עקרון השוויון בפני החוק"

עוד מוסיף היועץ המשפטי לממשלה כי "שום שימוע בעניינו של אף חשוד לא מתקיים ולא התקיים מעולם באופן פומבי. לא למותר להזכיר לעניין זה את עקרון השוויון בפני החוק, המחייב גם בתיקי החקירה המדוברים".

במכתב אף נמתחה ביקורת על כלל התנהלותו של נתניהו טרם השימוע: "מוטב היה אם חלף העלאת בקשות סרק כגון דא בקשר להליך השימוע, אשר אתם יודעים היטב שלא יתקבלו, הייתם פועלים לקיים את ההנחיות המחייבות בהליך זה. בפרט – העברת עיקרי טיעון מנומקים ומפורטים עובר למועד השימוע, אשר נועדו לסייע בקיום הליך שימוע ענייני, יסודי ומעמיק. סעיף 40 להנחיית פרקליט המדינה מספר 14.21, בעניין שימוע לפני כתב אישום, קובע כי יש להגיש את טיעוני החשוד בכתב קודם למועד השימוע. צר לנו על כך שבמקום לקיים הנחיה זו מצאתם לנכון להעביר מסמך קצר ביותר וחסר כל תוכן ממשי, ועתה מצאתם לנכון להוסיף ולבקש בקשה תקדימית חסרת כל יסוד, מתוך ידיעה כי זו תידחה".

לסיכום כותב היועץ המשפטי לממשלה: "הליך זה לא יוכל להגשים את תכליתו אם קיימת כוונה לנהל אותו כמו אירוע תקשורתי, ולא כשלב בעל חשיבות בהליך הפלילי".

* * *

להורדת הקובץ (PDF, 376KB)