ב"כלכליסט" התפרסמה היום ידיעת נדל"ן עמוסת פרטים המבשרת על הקמתה המתוכננת של שכונה חדשה. כמירע המסורת של ידיעות יחצניות, הכתבה של רונן ניב היתה יכולה להילקח כמו שהיא כדי לשמש כברושור המכירות של הפרויקט (אם התהליך לא היה הפוך). מכירת האינטגריטי העיתונאי לשירות קידום מכירות כזה או אחר אינה דבר חדש או יוצא דופן, אך ב"כלכליסט" הגדילו לעשות ובמסגרת ההתמסרות לקמפיין הפרסום של הפרויקט העלימו עיר שלמה מהמפה.

בחברת הקבלנים "אאורה" החליטו כנראה שהעיר לוד לא יאה להם, וב"כלכליסט" לא ראו בעיה בדיווח על שכונה שלמה העתידה להיות מוקמת בלוד – מבלי להזכיר את השם לוד. הפתרון העקום שמצאו ב"כלכליסט": השכונה תוקם "סמוך ליער בן-שמן", כפי שמצוין בכותרת המשנה ובגוף הכתבה. השם לוד מופיע רק בעומק הכתבה, וגם זה כנראה רק בשל הצורך לחלק פינוקים עיתונאיים גם לראש העירייה (שתמונות היח"צ המלוקקות שלו ושל מנכ"ל חברת הנדל"ן מעטרות את הכתבה, אפילו לפני תמונת היח"צ המלוקקת של הפרויקט עצמו).

"בסמוך ליער בן-שמן", כותרות הכתבה ב"כלכליסט" על השכונה החדשה בלוד

"בסמוך ליער בן-שמן", כותרות הכתבה ב"כלכליסט" על השכונה החדשה בלוד