הקדמה

מהו מדור "הגנזך"

רשימת בעלי תעודות לע"מ

רשימת עיתונאים ישראלים בעלי תעודות לע"מ, יולי 2020 | גרסת xls

רשימת עיתונאים ישראלים בעלי תעודות לע"מ, ינואר 2019 | גרסת pdf

רשימת עיתונאים ישראלים בעלי תעודות לע"מ, 2010

רשימה של מערכות זרות שעובדים מטעמן קיבלו תעודות לע"מ, 2019

רשימה של מערכות זרות שעובדים מטעמן קיבלו תעודות לע"מ, 2010

ועדת בירנהק

דו"ח הוועדה המייעצת לבחינת הכללים למתן תעודות מטעם לשכת העיתונות הממשלתית, אוקטובר 2018

חוות דעת שהוגשו לוועדה לבחינת הכללים למתן תעודות עיתונאי, 2018: עמותת 972, האיגוד הישראלי לעיתונות תקופתית, פורום היוצרים הדוקומנטריים

פרוטוקולי דיוני הוועדה, בצירוף מענה לבקשת חופש מידע וסיכום של תגובות הציבור, 2018

ועדת פריש

דו"ח הוועדה המייעצת לבחינת הכללים למתן תעודות עיתונאי, 2011

כללי לשכת העיתונות הממשלתית

כללים למתן תעודות לע"מ, 2019

כללים למתן תעודות לע"מ, 2013

כללים למתן תעודות לע"מ, 2006

לעיון נוסף

עשיית שימוש כלשהו, לרבות עיון, קריאה והסתמכות על מסמכים כשהם לקוחים מתוך מדור זה, היא בבחינת הסכמה מכללא מצדו של עושה השימוש לעשות זאת באופן הוגן וסביר ובהתאם לכל דין, תוך הימנעות מהפרת זכויות כלשהי. המסמכים הנכללים במדור מפורסמים כפי שנתקבלו, ול"הצלחה" ו/או ל"העין השביעית" אין ולא תהיה כל אחריות ו/או שליטה על תוכנם, צורתם, שלמותם וכיו"ב.

גולשים המחזיקים בידיהם מסמכים שיש תועלת בחשיפתם לאור השמש מוזמנים לפנות אלינו ולמסור אותם באמצעות כתובת האימייל contact@the7eye.org.il