עיתון "ישראל היום" החל לפרסם את דגל ישראל בשערי גליונותיו בלי שקיבל לכך אישור כנדרש על-פי חוק, כך עולה ממידע שהעביר משרד הפנים לעמותת הצלחה במענה לבקשת חופש מידע.

במשך למעלה מחודש פרסם העיתון את דגל ישראל בלי אישור, כפי שמחייב חוק הדגל, הסמל והימנון המדינה. בהמשך אושר השימוש של "ישראל היום" בדגל ישראל, בין היתר בנימוק שאין חשש כי הצבתו בשער העיתון תטעה את הציבור לחשוב ש"ישראל היום" פועל מטעם המדינה.

ביום שישי, 24 באוגוסט 2018, החל לפרסם עיתון "ישראל היום" את דגל המדינה בראש עמוד השער שלו. "למען ציון – להניף את דגל הלאום", קראה כותרת מאמר מאת מו"ל העיתון, ד"ר מרים אדלסון, שפורסם בשער אותו גיליון. "מעל הטור הזה מתנוסס הדגל הלאומי", כתבה מו"ל "ישראל היום" בפתח המאמר. "הוא יופיע בגאון, באותו מקום, בכל מהדורה של 'ישראל היום' מהיום והלאה".

ד"ר אדלסון הסבירה כי הדפסת הדגל בראש כל שער של "ישראל היום" נועדה להביע תמיכה בחוק הלאום, "אשר, בין היתר, אישרר את מרכזיותו של הדגל עבור מדינת ישראל". חוק הלאום אכן עמד אז במרכזה של מחלוקת ציבורית, כשאחד הטיעונים של מתנגדיו היה כי תוכנו ממילא כלול בחוקים שכבר קיימים בספר החוקים, כמו חוק הדגל – אותו חוק שב"ישראל היום" הפרו באקט התמיכה שלהם בחוק הלאום.

שער "ישראל היום", 24.8.18 (פרט)

שער "ישראל היום", 24.8.18 (פרט)

לפי חוק הדגל, שימוש מסחרי בדגל המדינה אסור אלא אם ברשות המשתמש רישיון או כתב היתר משר הפנים. העובר על סעיף זה בחוק, שנחקק בשנת 1949, דינו מאסר של עד שישה חודשים או קנס. חוק הגנת הסמלים, משנת 1974, אוסר אף הוא שימוש בדגל המדינה "למטרות מסחר, פרסומת או הסברה" אלא בהיתר מטעם שר הפנים. היתר שכזה, נקבע בחוק, ניתן לקבל מוועדת שלושה שממנה שר הפנים. "ישראל היום" מתעקש במהלך השנים להצהיר כי הינו מיזם מסחרי, אך למרות זאת לא פנה לקבלת היתר.

לפי בקשת חופש מידע שהגיש היועץ המשפטי של עמותת הצלחה, עו"ד אלעד מן, המשמש גם כיו"ר עמותת "העין השביעית", הפנייה מטעם "ישראל היום" בנוגע לפרסום של "איור של דגל המדינה על מהדורת העיתון" התקבלה בוועדת הדגל, הסמל והימנון המדינה רק ב-30 באוגוסט, כשבוע לאחר שהעיתון החל לפרסם את איור הדגל בשערו.

זאת ועוד, רק ב-7 באוקטובר אישרה הוועדה ל"ישראל היום" להדפיס את דגל המדינה בשערו מדי בוקר. יוצא מכך שבמשך למעלה משישה שבועות פרסם "ישראל היום" את דגל המדינה בשערו בלי אישור המחויב על-פי חוק. במשרד הפנים ציינו במענה לבקשת חופש המידע כי המשרד אינו אמון על הליך אכיפת הסעיפים בחוק.

יצוין כי בקשת חופש המידע שהגישה עמותת הצלחה נשלחה למשרד הפנים ב-28 באוגוסט. יומיים לאחר הגשת בקשת חופש המידע על "ישראל היום" וחוק הדגל למשרד הפנים, העיתון הגיש את בקשתו הרשמית לפרסם איור של הדגל בשערו.

אגב, לפי חוק הסמלים, אחת הסיבות למניעת שימוש מסחרי בדגל המדינה היא החשש פן הציבור יחשוב שהמשתמש פועל מטעם המדינה או רשות מרשויותיה. במשרד הפנים הבהירו במענה לבקשת חופש המידע כי הנימוקים למתן ההיתר ל"ישראל היום" להדפיס את דגל ישראל הם "שאיור הדגל מוצג בעיתון באופן מכובד, אין בשימוש בו כדי לבזות את דגל המדינה או לפגוע ברגשות הציבור, וגם אין חשש שהצגת דגל המדינה על שער העיתון תטעה את הציבור לחשוב כי 'ישראל היום' פועל מטעם המדינה או מטעם רשות מרשויותיה".

הדובר חיים נחשוני מסר בשם "ישראל היום": "ב'ישראל היום' בחרו שלא להתייחס".