רשות השידור לא בדקה כראוי את האפשרויות השונות לשיכון מרכזה החדש באזור המרכז בטרם נענתה לפניית ראש הממשלה בנימין נתניהו ובחרה בעיר לוד. כך פסק בשבוע שעבר השופט ד"ר יצחק לובוצקי מבית-הדין האזורי לעבודה בתל-אביב–יפו. כיוון שכך, תידרש כעת רשות השידור לבצע בדיקה נאותה של האפשרויות האחרות העומדות בפניה.

פסק הדין ניתן בעתירה שהגישו אגודות העיתונאים של ירושלים ותל-אביב באמצעות עורכי-הדין אופיר טל, אילן בומבך ויריב רונן. האגודות טענו כי החלטת הרשות על העברת מתקניה שבאזור המרכז התקבלה ללא משא-ומתן עם העובדים, ללא בדיקה ראויה של החלופות ובעיקר בניגוד להסכם הקיבוצי. האגודות הדגישו כי בהסכם הקיבוצי הוחלט על ריכוז מתקני הרשות באזור המרכז בגוש דן וטענו כי העיר לוד אינה שייכת לגוש. רשות השידור טענה מנגד, באמצעות עורכי-הדין יונתן פסי וסיגל הורוביץ, כי לוד נמצאת בגוש דן וכי ההחלטה לשכן שם את מתקני הרשות נעשתה "בתום הליך בחינה יסודי, תוך בחינת שיקולי כדאיות כלכלית ושיקולים מקצועיים נוספים".

יו"ר רשות השידור אמיר גילת (מימין) ומנכ"ל משרד ראש הממשלה הראל לוקר בטקס חתימת הסכם הרפורמה בהיכל-התרבות בלוד, אוגוסט 2012 (צילום: "העין השביעית")

יו"ר רשות השידור אמיר גילת (מימין) ומנכ"ל משרד ראש הממשלה הראל לוקר בטקס חתימת הסכם הרפורמה בהיכל-התרבות בלוד, אוגוסט 2012 (צילום: "העין השביעית")

בית-הדין הכריע לטובת אגודות העיתונאים. ראשית קבע כי העיר לוד אינה חלק מגוש דן, לפחות לא חלק מ"גוש דן הקלאסי". חשוב מכך, בית-הדין פסק כי כדי לאפשר מעבר לעיר כמו לוד, שאינה עונה באופן מלא על הקריטריון שנקבע בהסכם הקיבוצי, צריך היה לבצע בדיקה רצינית של החלופות. בניגוד לטענת רשות השידור, בית-הדין קבע כי הרשות "לא הציגה בפנינו תשתית ראייתית מניחה את הדעת, שיש בה כדי להצביע כי אכן נעשתה בדיקה ממצה ומקיפה באשר לקיומן של חלופות דומות, הקרובות יותר לאזור תל-אביב".

"מי שהציע [את המעבר ללוד] היה משרד ראש הממשלה, שהוא המשרד הממונה על רשות השידור", העיד בפני בית-הדין יו"ר הרשות, אמיר גילת, בחודש שעבר. הרשות הגישה לבית-הדין העתק ממסמך "ריכוז החלטות" של ישיבת ועדת הנדל"ן ברשות שהתקיימה בתחילת יולי האחרון. הוועדה, שבראשה עומד יו"ר הרשות גילת, קיבלה באותה ישיבה עדכון שלפיו "השר הממונה תומך במעבר רשות השידור ללוד".

לפי פרוטוקול הדיון שבו העיד גילת, יו"ר הרשות הכחיש כי לא נערכה בדיקה לפני ההחלטה לקבל את הצעת משרדו של ראש הממשלה. "אני בעצמי פניתי ורציתי למקם את האולפנים בנמל יפו לפני שלוד עלתה על הפרק ולפני חתימת ההסכם. [...] אני ביוזמתי פניתי לראש עיריית בת-ים וביקשתי ממנו לעבור לבת-ים". בהמשך עדותו הבהיר גילת כי האפשרות לעבור לנמל יפו "לא הבשילה".

"גם בהתחלה, כשהציעו לי את לוד, גם אני התפלאתי, מה פתאום לוד?", העיד גילת. "[...] אני שאלתי את עצמי למה לוד, ויכול להיות שיש מקומות טובים יותר לרשות השידור. אבל כשעשינו את הבדיקות וראינו את ההטבות הגדולות והיתרונות הרבים הכלכליים והאחרים שיש במעבר ללוד על פני בת-ים, הגעתי למסקנה חד-משמעית שטובת רשות השידור וטובת הרפורמה, שהיא תנאי להמשך קיומה, היא מעבר ללוד".

כאשר התבקש להציג מסמכים המעידים על הבדיקה הכלכלית שביצע השיב גילת: "תחקור את העד הבא על כך [יואב אשכנזי, מנהל פרויקט הנדל"ן ברשות השידור]. לי אין מסמכים לגבי הבדיקה הכלכלית, אני לא עוסק בניהול שוטף של הרשות". בהמשך עדותו הודה היו"ר גילת כי הבדיקה שביצע היתה מצומצמת. "כשהגיעה ההצעה לגבי לוד כל שהיה לי להשוות את הצעת לוד להצעת בת-ים. [...] אכן לא בדקתי עם ערים נוספות, אלא ראשון ובת-ים. עם ראש עיריית תל-אביב במקרה דיברתי איתו. בדקנו גם עם רמלה. [...] בעקבות פרסום עיתונאי פנו אלינו מספר רשויות [...] ואז שוכנעתי שאין עוד מה לבדוק".

כשנשאל אם יש הליך מסודר של מכרז פומבי, השיב היו"ר :"לא, ולא היה צורך, כי קיבלנו החלטה עקרונית לעבוד מול רשויות מקומיות. [...] אני שלם לגמרי עם ההליך [...] לא היה צורך ולא היה טעם מפני שאף עירייה, לפי היגיון בריא, לא יכולה להתחרות עם ההטבות שקיבלנו בלוד, כמו גם ראש עיר תומך". בין היתר קיבלה הרשות מלוד הצעה לקרקע חינם ושימוש במבנה משופץ. מנהל פרויקט הנדל"ן ברשות, יואב אשכנזי, הסביר בעדותו מדוע לא פורסם מכרז: "לא התבקשנו לעשות הליך מכרזי".

לאור כל זאת פסק השופט לובוצקי כי "הרשות לא עשתה די על מנת לבחון בחינה כלכלית ומקיפה באשר לקיומן של חלופות ממשיות הקרובות יותר לעיר תל-אביב מזו של לוד, ושהן חלק מ'גוש דן הקלאסי'. הרשות לא נקטה יוזמה פוזיטיבית של פנייה לרשויות מקומיות באזור 'גוש דן הקלאסי', ותחת זאת הסכימה מיד וללא עוררין להצעה שהועלתה על-ידי הממשלה, מבלי לבדוק חלופות אחרות, קרובות יותר לתל-אביב".

בשל כך הורה בית-הדין לרשות לעכב את המעבר ללוד ולקיים "בדיקה ממצה, מקיפה ומהירה ככל האפשר לאיתור אלטרנטיבה טובה וקרובה יותר לתל-אביב". בית-הדין הורה לרשות לבצע בדיקה זו עד ה-1 במרץ 2013. בית-הדין הדגיש כי "בתהליך הבדיקה שתערוך הרשות, תפעל הרשות תוך שיתוף מסוים של נציגות העובדים. כך יהא עליה ליידע 'בזמן אמת' את הארגון היציג של עובדי הרשות בכל תוצאה, הצעה או בדיקה ומהלך התקדמות יישומה".

לפי פסק הדין, אם בתום הבדיקה לא תימצא אפשרות חלופית סבירה, תהא הרשות רשאית להעביר את מתקניה מאזור המרכז לעיר לוד, על אף שזו אינה חלק מ"גוש דן הקלאסי".

31852-09-12