הקדמה

מהו מדור "הגנזך"

הסכמים

הסכמי פרסום ותוכן שנחתמו בין אתר "יזרוס" למפלגת ישראל-ביתנו, 2009–2012

יזרוס: הצעה לשיתוף פעולה עם החברה המרכזית לפיתוח השומרון, 2011

הסכם פרסום בין יזרוס לחברה המרכזית לפיתוח השומרון, 2011

הסכם פרסום בין יזרוס לחברה המרכזית לפיתוח השומרון, 2011 (הארכה)

המשרד לפיתוח הנגב והגליל: התקשרות עם אתר "יזרוס", 2011

הצעת מחיר למכירת ראיון עם סגן שר החוץ דני איילון, 2011

דני איילון על המשא-ומתן עם "יזרוס", 15.4.18

ראש המטה של דני איילון ונחום ברנע על המשא-ומתן עם "יזרוס", 2014

הסכם בין יזרוס לחברת קומראן מפעלי תיירות, 1.8.13

הסכם בין מפלגת ישראל-ביתנו לאלכסנדר גולדנשטיין, בתוספת דו"ח פעילות, 2.3.15

דף חשבון והסכמי פרסום בין "יזרוס" לעמותת איילים, 2011–2012

פרשת ישראל-ביתנו

עדותו של אלכסנדר קוגן בבית-המשפט, 14.2.18

מסמכים על התקשרות בין "יזרוס" לקיבוץ קליה

כתב אישום: מדינת ישראל נגד פאינה קירשנבאום ודאוד גודובסקי, 2017

כתב האישום: מדינת ישראל נגד מתן דהן, סטיבן לוי ואחרים, 2017 | בקשה למתן צו זמני ברכוש, 2017

כתב אישום: מדינת ישראל נגד ישראל יהושע, 2018

פרשת ישראל-ביתנו: האזנות סתר

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לאלכסנדר קוגן, 3.6.14

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לאלכסנדר קוגן, 12.6.14

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לאלכסנדר קוגן, 13.6.14

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לאלכסנדר קוגן, 20.6.14

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לאלכסנדר קוגן, 3.7.14

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לאלכסנדר קוגן, 6.7.14

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לאלכסנדר קוגן, 11.7.14

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לאלכסנדר קוגן, 13.7.14

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לאלכסנדר קוגן, 14.7.14

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לאלכסנדר קוגן, 19.7.14

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לאלכסנדר קוגן, 21.7.14

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לאלכסנדר קוגן, 28.7.14 (א')

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לאלכסנדר קוגן, 28.7.14 (ב')

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לאלכסנדר קוגן, 7.8.14 (א')

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לאלכסנדר קוגן, 7.8.14 (ב')

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לאלכסנדר קוגן, 9.8.14 (א')

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לאלכסנדר קוגן, 9.8.14 (ב')

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לאלכסנדר קוגן, 12.8.14

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לאלכסנדר קוגן, 20.8.14

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לאלכסנדר קוגן, 26.8.14

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לאלכסנדר קוגן, 16.9.14

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לאלכסנדר קוגן, 30.10.14

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לאלכסנדר קוגן, 31.10.14

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לאלכסנדר קוגן, 7.11.14

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לאלכסנדר קוגן, 23.11.14

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לאלכסנדר קוגן, 2.12.14 (א')

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לאלכסנדר קוגן, 2.12.14 (ב')

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לאלכסנדר גולדנשטיין, 6.11.14

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לאלכסנדר גולדנשטיין, 14.11.14

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לפאינה קירשנבאום, 7.8.14

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לפאינה קירשנבאום, 8.8.14 (א')

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לפאינה קירשנבאום, 8.8.14 (ב')

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לפאינה קירשנבאום, 16.9.14

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לפאינה קירשנבאום, 1.10.14

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לפאינה קירשנבאום, 12.10.14

מסמכים נוספים

"יזרוס", נסחי חברה: 9.2.16 | 5.6.17

"יזרוס", תיק חברה: 2017 | 2022

לעיון נוסף

עשיית שימוש כלשהו, לרבות עיון, קריאה והסתמכות על מסמכים כשהם לקוחים מתוך מדור זה, היא בבחינת הסכמה מכללא מצדו של עושה השימוש לעשות זאת באופן הוגן וסביר ובהתאם לכל דין, תוך הימנעות מהפרת זכויות כלשהי. המסמכים הנכללים במדור מפורסמים כפי שנתקבלו, ול"הצלחה" ו/או ל"העין השביעית" אין ולא תהיה כל אחריות ו/או שליטה על תוכנם, צורתם, שלמותם וכיו"ב.