הקדמה

מהו מדור "הגנזך"

הסכמים

הסכמי פרסום ותוכן שנחתמו בין אתר "יזרוס" למפלגת ישראל-ביתנו, 2009–2012

המשרד לפיתוח הנגב והגליל: התקשרות עם אתר "יזרוס", 2011

הצעת מחיר למכירת ראיון עם סגן שר החוץ דני איילון, 2011

דני איילון על המשא-ומתן עם "יזרוס", 15.4.18

ראש המטה של דני איילון ונחום ברנע על המשא-ומתן עם "יזרוס", 2014

הסכם בין יזרוס לחברת קומראן מפעלי תיירות, 1.8.13

הסכם בין מפלגת ישראל-ביתנו לאלכסנדר גולדנשטיין, בתוספת דו"ח פעילות, 2.3.15

פרשת ישראל-ביתנו

עדותו של אלכסנדר קוגן בבית-המשפט, 14.2.18

פרשת ישראל-ביתנו: האזנות סתר

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לאלכסנדר קוגן, 3.6.14

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לאלכסנדר קוגן, 12.6.14

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לאלכסנדר קוגן, 13.6.14

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לאלכסנדר קוגן, 20.6.14

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לאלכסנדר קוגן, 3.7.14

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לאלכסנדר קוגן, 6.7.14

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לאלכסנדר קוגן, 11.7.14

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לאלכסנדר קוגן, 13.7.14

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לאלכסנדר קוגן, 14.7.14

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לאלכסנדר קוגן, 19.7.14

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לאלכסנדר קוגן, 21.7.14

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לאלכסנדר קוגן, 28.7.14 (א')

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לאלכסנדר קוגן, 28.7.14 (ב')

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לאלכסנדר קוגן, 7.8.14 (א')

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לאלכסנדר קוגן, 7.8.14 (ב')

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לאלכסנדר קוגן, 9.8.14 (א')

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לאלכסנדר קוגן, 9.8.14 (ב')

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לאלכסנדר קוגן, 12.8.14

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לאלכסנדר קוגן, 20.8.14

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לאלכסנדר קוגן, 26.8.14

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לאלכסנדר קוגן, 16.9.14

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לאלכסנדר קוגן, 30.10.14

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לאלכסנדר קוגן, 31.10.14

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לאלכסנדר קוגן, 7.11.14

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לאלכסנדר קוגן, 23.11.14

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לאלכסנדר קוגן, 2.12.14 (א')

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לאלכסנדר קוגן, 2.12.14 (ב')

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לאלכסנדר גולדנשטיין, 6.11.14

תמליל האזנת סתר לשיחה בין דאוד גודובסקי לאלכסנדר גולדנשטיין, 14.11.14

מסמכים נוספים

"יזרוס", נסח חברה, 9.2.16

"יזרוס", תיק חברה, 2017

לעיון נוסף

עשיית שימוש כלשהו, לרבות עיון, קריאה והסתמכות על מסמכים כשהם לקוחים מתוך מדור זה, היא בבחינת הסכמה מכללא מצדו של עושה השימוש לעשות זאת באופן הוגן וסביר ובהתאם לכל דין, תוך הימנעות מהפרת זכויות כלשהי. המסמכים הנכללים במדור מפורסמים כפי שנתקבלו, ול"הצלחה" ו/או ל"העין השביעית" אין ולא תהיה כל אחריות ו/או שליטה על תוכנם, צורתם, שלמותם וכיו"ב.