במסגרת מה שמכונה "שיתוף פעולה מסחרי" בין בנק דיסקונט לתחנת הרדיו 103FM שולבו לפני שבועות אחדים דברי שבח והלל לבנק בתוכנית "מועדון ארוחת הבוקר עם שי גולדשטיין ולאה לב".

"גם היום אנחנו משתפים פעולה עם דיסקונט!", אמר גולדשטיין במהלך התוכנית. "יש להם את ההצעה הכי משתלמת לסטודנטים", הוסיפה לב. "עכשיו, אגב, זה לא שדיסקונט אומרים את זה", הדגיש גולדשטיין, "התאחדות הסטודנטים בעצמה בדקה ומצאה שלדיסקונט ההצעה הכי משתלמת לסטודנטים מבין כל הבנקים". וכך המשיך הדו-שיח הפרסומי, כפי שניתן למצוא בשלל תוכניות, מטעם שלל מפרסמים.

אלא שלקראת סוף התוכנית, כשגולדשטיין שב ודיבר בשבח הבנק המממן את השידור, נראה כי נפל בלשונו. "כל זה במסגרת השיתוף פעולה הנהדר שלנו עם דיסקונט, שהתאחדות הסטודנטים בדקה ומצאה שדיסקונט זו ההצעה הכי משתלמת לסטודנטים, ויש להם הלוואות בתנאים מצוינים!". אמירה אחרונה זו, על ההלוואות, עומדת לכאורה בניגוד לחוק, שכן לא לוותה באזהרה מפני ההשלכות האפשריות. בבנק דיסקונט טוענים בתגובה כי גולדשטיין לא שידל את המאזינים ליטול הלוואה מהבנק.

בתחילת השנה התקבל בכנסת תיקון מס' 23 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), שקובע כך:  "לא יפרסם תאגיד בנקאי פרסומת אף אם היא פרסומת המותרת לפי דין ולא ינקוט דרך שיווק אחרת, המעודדות נטילת הלוואה על ידי לקוח, אלא אם כן הן כוללות את שם המלווה וצורפה להן אזהרה בנוסח זה: 'אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל'".

התיקון התקבל בעקבות הצעת חוק שיזמו חברי-הכנסת זהבה גלאון, משה גפני, איתן כבל, שלי יחימוביץ', רחל עזריה ומיכאל אורן. "מטרת הצעת החוק היא לגרום לצרכנים, שלא כולם בעלי ידע והבנה פיננסיים, לשקול את יכולתם לפרוע את ההלוואה, ולהבהיר להם כי המלווה יהיה רשאי לנקוט נגדם צעדים בשל אי־עמידה בפירעון ההלוואה", נכתב בדברי ההסבר להצעת החוק. "האזהרה נועדה להגביר את המודעות להשלכות הכלכליות שעשויות להיות ללווה כתוצאה מלקיחת ההלוואה, אף שהיא כשלעצמה עשויה לקדם איתנות פיננסית של הלווים ומהווה מנוע צמיחה".

גולדשטיין לא הזהיר את המאזינים כי אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, ועל כן, לכאורה, עבר על החוק.

על פניו, עניין פעוט. אך לא לדעת המחוקק. אותו תיקון לחוק הבנקאות קבע כי אם למפקח על הבנקים קיים "יסוד סביר" להניח שתאגיד בנקאי "פרסם פרסומת או נקט דרך שיווק אחרת שאינן כוללות את שם המלווה או לא צורפה להן אזהרה", הרי ש"רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסך שבע מאות וחמישים אלף שקלים חדשים".

עו"ד דבי טל שדה שמה לב להפרת החוק ופנתה ימים אחדים לאחר השידור אל חדוה בר, המפקחת על הבנקים, כדי להסב את תשומת לבה למקרה.

"אף כי הוראות החוק נכנסו לתוקף לפני כ-6 חודשים - די והותר זמן לתאגידים הבנקאיים להפנימן וליישמן - אנו נוכחים כי בנק דיסקונט מפר ברגל גסה את החובה הקבועה בחוק", כתבה למפקחת. "כמי שעוסקת בעריכת-דין קהילתית ומכירה מקרוב את ההשלכות החמורות של נטילת הלוואות במצבים שבהם לווים אינם מודעים למלוא ההיבטים של נטילת הלוואות ולסיכונים הכרוכים בכך, את ההטיות הקוגניטיביות של ציבור הצרכנים שפעמים רבות מנוצלות על ידי ספקי אשראי, ואת מערכי הפרסום שפועלים כמכבש על הציבור - נחרדתי להאזין להפרה הבוטה של החוק, שנועד לתקן במעט את הפער ביחסי הכוחות בין התאגיד הבנקאי לציבור הלקוחות".

עו"ד שדה הוסיפה כי "אף הדרך הפתלתלה שנבחרה לשיווק האשראי והשירותים הבנקאיים באופן שמסווה לפרקים להיות דיווח שדרי, מהווה בפני עצמה טעם לפגם וספק אם עולה בקנה אחד עם חובת האחריות החברתית והציבורית של התאגיד הבנקאי".

מבחינת הבנק, דווקא אותה דרך פתלתלה היא שמכשירה את העבירה על החוק.

דוברת בנק דיסקונט שרית וייס מסרה בתגובה לפניית "העין השביעית": "בנק דיסקונט מקפיד על יישום החוק בפרסומים השונים מטעמו. בשידור המצוין בפנייתך, מדובר בשת"פ מסחרי בתוכנית רדיו המקדמת תוכן שיווקי. הייחוד של מדיה זו הוא בהעברת מסרים באופן חופשי, שאינו מנוסח ומקוריין מראש. מדובר ברצועת שידור בה הובא לידיעת המאזינים כי התאחדות הסטודנטים בדקה ומצאה שחבילת ההטבות של דיסקונט לסטודנטים, היא המשתלמת ביותר. חבילת ההטבות כוללת הטבות במספר תחומים שאחד מהם - הלוואות למגוון צרכים.

"ברצועה 1:04:20-1:04:34, מוזכר בסוף המסר, במס' מילים בודדות, שיש לבנק דיסקונט הלוואות בתנאים מצוינים. נושא ההלוואות אוזכר ע"י השדרן באופן ספונטאני ולא מתוכנן לחלוטין. הבנק לא ביקש ולא היה מודע כי השדרנים יתייחסו ספציפית להלוואות, שכן לא התבקשו כלל לעשות זאת. אזכור ההלוואות היה שולי, במשך 2 שניות, מתוך 14 שניות שידור, והוא היה אזכור כללי ומופשט. אין בהשמעה מסוג זה כדי להשפיע או לעודד לקיחת הלוואה הדורשת שיקול דעת יסודי (על מנת לקבל החלטה בדבר לקיחת הלוואה, יש לקבל נתונים על הסכום המוצע, שיעור הריבית, תקופת החזר / פירעון וביטחונות נדרשים, וכו').

"יש להניח, כי אזכור הקצר של נושא ההלוואות ע"י השדרן, נועד לעניין את המאזינים על העדיפות של בנק דיסקונט לעומת בנקים האחרים בחבילת ההטבות ובניהול חשבון בדיסקונט כבנק האטרקטיבי לסטודנטים, אך לא לשדל את המאזינים ליטול הלוואות או מוצר אחר".

מבנק ישראל נמסר בתגובה: "התלונה נמצאת על שולחנו של הפיקוח על הבנקים והיא בבדיקה".

מנכ"ל רדיו 103FM אור צלקובניק מסר בתגובה: "מרדיו 103 לא נמסרה תגובה".