כישלון משפטי נוסף לאבירם דהרי, ראש עיריית קריית-גת, המשתמש תדיר בהליכים משפטיים נגד מבקריו. בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע דחה ערעור שהגיש דהרי על החלטה למחוק קובלנה שלו נגד תושב העיר שמתח עליו ביקורת.

דהרי הגיש לפני כשנה קובלנה פלילית נגד דרור לדרמן, פעיל ציבור בעיר, בגין ביצוע עבירה של פרסום לשון הרע. לדברי דהרי, לדרמן מסר "עדות שקרית" שעה שהעיד בשבועה בבית-המשפט בקריית-גת במסגרת תביעה כספית שהגיש ראש העירייה נגדו ונגד אחרים. בית-משפט השלום בעיר מחק על הסף את הקובלנה של דהרי משום שזו לא הוגשה בגין עבירות המוזכרות בתוספת השנייה לחוק סדר הדין הפלילי.

דהרי הגיש ערעור על מחיקת הקובלנה, אך לא הצליח לשכנע את שופטי המחוזי. השופטים הסכימו כולם כי יש מקום לבטל את הקובלנה, אך התגלעה מחלוקת בשאלת ההוצאות. השופט יואל עדן, אב בית-הדין, חשב שאין מקום להטיל על דהרי תשלום הוצאות, אך חבריו חשבו אחרת.

"אני סבורה כי מדובר במקרה חריג המצדיק את חיובו של המערער בתשלום הוצאות לטובת המשיב, עקב ניצולו לרעה את הליכי המשפט", כתבה השופטת גילת שלו. השופטת שלו הזכירה שלל הליכים משפטיים נוספים של דהרי נגד לדרמן, שהגיעו עד לדחייה של בית-המשפט העליון.

"עולה כי הקובלנה שבענייננו היא חלק מהליכים רבים שיזם המערער נגד המשיב, בגין מסכת טענות דומות, והכל בעקבות ביקורתו של המשיב כלפיו כאיש ציבור; וכי המערער משתמש בהליכים המשפטיים ובבתי-המשפט כחלק ממאבקו במשיב, תוך ניצול הקלות שבה ניתן לנקוט בהליך פלילי נגד אדם בדרך של קובלנה", קבעה השופטת. "יתרה מכך, בענייננו מדובר בקובלנה נטולת בסיס עובדתי ומשפטי, שהוגשה לאחר שתביעותיו של המערער באותן סוגיות נדחו על-ידי כל הערכאות, ולאחר שניתנו פסקי דין מנומקים שעימם המערער אינו משלים".

השופט גד גדעון הצטרף לדעתה של השופטת שלו, ועל כן הוחלט בדעת רוב לחייב את דהרי לשלם הוצאות בסך 10,000 שקל ללדרמן.

זו אינה הפעם הראשונה שדהרי תובע אדם שמותח עליו ביקורת בהליך שמסתיים בלא כלום. קובלנה פלילית ותביעה אזרחית שהגיש נגד העיתונאי מרדכי גילת נמחקו בלא כלום, תביעה שהגיש נגד לדרמן בטענה לפרסום לשון הרע נדחתה, ובקשת ערעור שהגיש דהרי לבית-המשפט העליון נדחתה אף היא. תביעה אחרת, שהגיש דהרי נגד עיתונאי במקומון מהדרום, נדחתה גם כן, וערעור שהגיש דהרי נדחה אף הוא, תוך שבית-המשפט קובע כי דהרי נוקט ב"שימוש לרעה בהליכי משפט". דהרי ערער על החלטה זו לבית-המשפט העליון, אולם גם העליון דחה אותו – ואף חזר על הקביעה כי ראש העירייה עושה שימוש לרעה בהליכי משפט.

35433-10-16
23220-12-16

* * *

להורדת הקובץ (PDF, 456KB)