ארגון "מולד" הגיש השבוע תביעת דיבה מתוקשרת בסך כ-140 אלף שקל נגד יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה. התביעה באה לעולם לאחר שארגון "מולד" פרסם בעמוד פייסבוק שהוא מפעיל טקסט ביקורתי ביותר כלפי נתניהו הבן וזה הגיב בטקסט משלו על הארגון.

עורך-הדין יוסי כהן, בא כוחו של יאיר נתניהו, הגיב בזלזול למקרא כתב התביעה שהגיש "מולד" נגד הלקוח שלו. "אנו נהדוף בקלות את התביעה ההזויה הזאת", אמר. אבל במקביל לזלול הפומבי, בינו לבין עצמו עו"ד כהן בוודאי התרשם עמוקות מהאיכות המופלאה של כתב התביעה של "מולד", מבחירת המילים המדויקת, מההתנסחויות הקולעות. אחרי הכל, חלקים נכבדים מכתב התביעה שהגיש ארגון "מולד" נגד יאיר נתניהו מועתקים מכתב התביעה שהגישו ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה נגד העיתונאי יגאל סרנה, כתב תביעה שנוסח והוגש על ידי עו"ד כהן עצמו.

הנה כך פתח עו"ד כהן את פרק המבוא בתביעת בני הזוג נתניהו נגד סרנה: "תביעה זו, בעיקרה, הינה בגין עוולה אזרחית על פי חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה – 1965 (להלן: 'חוק איסור לשון הרע') – עוולה שביצע הנתבע כלפי התובעים, באופן מתועב, ציני, שפל מרושע וחסר עכבות והכל מתוך מטרתו (המוצהרת כמעט) לנסות ולבייש את התובעים, לשפוך את דמם ולהלבין את פניהם ברבים באמצעות פרסום כזבים מכוערים, שאין בהם ולו שמץ של אמת".

והנה כך פותחים באי-כוח ארגון "מולד", עורכי-הדין יובל יועז ודורון ברקת, את פרק המבוא בכתב התביעה שלהם: "תביעה זו, בעיקרה, הינה בגין עוולה אזרחית בדרך של פרסום לשון הרע כהגדרתו בסעיף 1 לחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה – 1965 (להלן: 'חוק איסור לשון הרע' או 'החוק') – עוולה שביצע הנתבע כלפי התובעת, באופן מתועב, ציני, שפל מרושע וחסר עכבות והכל מתוך מטרתו (המוצהרת כמעט) לנסות לבייש את התובעת, 'לשפוך את דמה' ולהלבין את פניהם ברבים באמצעות פרסום כזבים מכוערים, שאין בהם ולו שמץ של אמת".

"כבר בגדרי המבוא יובהר, כי עסקינן בנתבע אשר מתמיד במשך זמן רב בניסיונותיו האובססיביים לפגוע בתובעים בכל מחיר ולרמוס את שמם הטוב בפומבי, מתוך זדון ורשעות לשמה", כתב עו"ד כהן בשמם של בני הזוג נתניהו על העיתונאי סרנה, "כאשר בין היתר ובעיקר, ביצע הנתבע שימוש ציני ואכזרי במעמדם הם של התובעים, תוך שהוא חודר לחייהם הפרטיים, ומפרסם אודותיהם כזבים ותמונות ערוכות ומסולפות שלהם, במטרה להסית את הציבור כנגדם ולבזותם".

"כבר בגדרי המבוא יובהר, כי מדובר בנתבע אשר פעל ביותר מאשר הזדמנות אחת, מתוך ניסיון אובססיבי לפגוע בתובעת בכל מחיר, ולרמוס את שמה הטוב בפומבי, מתוך זדון ורשעות לשמה", כתבו עו"ד יועז וברקת בשמו של ארגון "מולד" על יאיר נתניהו, "כאשר בין היתר ובעיקר, ביצע הנתבע שימוש ציני ואכזרי במעמדו הציבורי הרם כבנו של ראש ממשלת ישראל, במטרה להסית את הציבור נגד התובעת ולבזותה".

בנימין ויאיר נתניהו בכותל המערבי, לאחר בחירות 2015 (צילום: יונתן זינדל)

בנימין ויאיר נתניהו בכותל המערבי, לאחר בחירות 2015 (צילום: יונתן זינדל)

"סוד גלוי הוא, כי בזירה הפוליטית שמו של אדם וכהונתו כנבחר הציבור שלובים זה בזה ללא יכולת להפריד ביניהם ואת זאת בדיוק מנסה לנצל הנתבע בפרסומיו המרושעים, הכוזבים ומלאי השנאה כלפי התובעים", כתב עו"ד כהן על סרנה.

"סוד גלוי הוא, כי בזירה הפוליטית שמו של אדם (לרבות תאגיד) ומעמדו הציבורי שלובים זה בזה בלא יכולת להפריד ביניהם, ואת זאת בדיוק מנסה הנתבע לנצל בפרסומיו המרושעים, הכוזבים ומלאי השנאה כלפי התובעת", כתבו עו"ד יועז וברקת על נתניהו.

"דברים אלו מקבלים משנה תוקף, כאשר הפרסום שפרסם הנתבע נועדו אך ורק לצורך השפלה", כתב עו"ד כהן על סרנה, "תוך ניסיונו של הנתבע לשים את התובעים ללעג בעיני הציבור ולפגוע בשמם הטוב על ידי פרסום כזבים כה בוטים".

"דברים אלו מקבלים משנה תוקף, כאשר הפרסומים שפרסם הנתבע נועדו אך ורק לצורך השפלה", כתבו עו"ד יועז וברקת על נתניהו, "תוך ניסיונו של הנתבע לשים את התובעת ללעג בעיני הציבור ולפגוע בשמה הטוב על ידי פרסום כזבים כה בוטים".

"למעלה מן הצורך", הוסיף עו"ד כהן בתביעת בני הזוג נתניהו נגד סרנה, "ומבלי שיהא בדבר להטיל על התובעים כל חובה משפטית שאיננה מוטלת עליהם, וכדי להוכיח כי בשני הפרסומים האחרונים שפירסם הנתבע אין שמץ ולו של אמת וכל כולם נגועים בחוסר תום לב קיצוני, יאמר מיד, ולמרות שאין התובעים חייבים לשתף את הציבור בחייהם הפרטיים והאישיים, כי האירועים המתוארים בפרסומים לא אירעו מעולם. מדובר בהמצאה חולנית, שאינה אלא פרי דמיונו הקודח של הנתבע ואשר בינה לבין האמת אין כל קשר".

"למעלה מן הצורך", הוסיפו עו"ד יועז וברקת בתביעת "מולד" נגד יאיר נתניהו, "ומבלי שיהא בדבר להטיל על התובעת כל חובה משפטית שאיננה מוטלת עליה, וכדי להוכיח כי בכל הפרסומים האחרונים שפירסם הנתבע אין ולו שמץ של אמת וכל כולם נגועים בחוסר תום לב קיצוני, יאמר מיד כי העובדות הנטענות בפרסומיו של הנתבע הן בבחינת שקר מוחלט. מדובר בהמצאות חולניות, שאינן אלא פרי דמיונו הקודח של הנתבע ואשר בינן לבין האמת אין כל קשר".

את פרק המבוא בתביעת בני הזוג נתניהו נגד סרנה סיכם עו"ד כהן במילים: "הפוטנציאל ההרסני של דברי הבלע של הנתבע כלפי התובעים, ברור לחלוטין – וזו בדיוק מטרתו של הנתבע, שאינו בוחל כאמור באמצעים. תביעה זו מוגשת איפוא, נוכח העובדה שהנתבע חצה את הגבולות המותרים בפרסומים כה זדוניים, כה כוזבים וכה בזויים, עד שאין מנוס מפניה לבית המשפט הנכבד על מנת למצות עמו את הדין".

ואילו פרק המבוא בתביעת "מולד" נגד יאיר נתניהו מסתיים במילים: "הפוטנציאל ההרסני של דברי הבלע של הנתבע כלפי התובעת, ברור לחלוטין – וזו בדיוק מטרתו של הנתבע, שאינו בוחל באמצעים כאמור. תביעה זו מוגשת איפוא, נוכח העובדה שהנתבע חצה את הגבולות המותרים בפרסומים כה זדוניים, כה כוזבים וכה בזויים, עד שאין מנוס מפניה לבית המשפט הנכבד על מנת למצות עמו את הדין".

יאיר נתניהו טרם הגיש כתב הגנה.

17667-08-17

* * *

להורדת הקובץ (PDF, 887KB)

להורדת הקובץ (PDF, 1.94MB)