הקרן לידידות של הרב יחיאל אקשטיין ערכה סקר על אודות מצב העניים בחברה בישראל, אולם הסקר נערך בקרב יהודים בלבד. ב"כלכליסט", שעורך היום כנס משותף עם הקרן, דיווחו על ממצאי הסקר אך העלימו מהדיווח את העובדה שנערך בקרב יהודים בלבד. ב"ידיעות אחרונות" דיווחו גם כן על הממצאים, ואף ציינו שהסקר נערך בקרב יהודים בלבד, אולם הכותרות בעיתון הציגו את הממצאים ככאלה שמשקפים את מצב כלל העניים בישראל.

היום ייערך במרכז פרס לשלום ביפו כנס משותף של הקרן לידידות ו"כלכליסט", כנס שמטרתו המוצהרת היא "צמצום העוני והפערים החברתיים בישראל". כמקובל, לקראת הכנס פורסם השבוע ב"כלכליסט" ראיון שנערך עם נציג המממנים, במקרה של הקרן לידידות היה זה מייסד ונשיא הארגון, הרב יחיאל אקשטיין. הבוקר פורסם בעיתון דיווח נוסף לקראת הכנס, הפעם על ממצאי סקר דעת קהל שהזמינה הקרן לידידות לצורך בחינת מצב העניים בישראל.

לפי הדיווח של ספי קרופסקי, הסקר בוצע על-ידי יוסי ודנה, מנהל מכון המחקר שווקים-פנורמה, שהתבסס על "494 ראיונות מלאים שנערכו בקרב אוכלוסייה שענתה לקריטריונים הבאים: 1. הנשאל מתגורר ברחוב המדורג ומשויך לאשכול 1 עד 4 במדד החברתי-כלכלי של הלמ"ס. 2. הנשאל הגדיר בשאלת הסינון הראשונה כי בשנה האחרונה מצבו הכלכלי הוא גרוע או גרוע מאוד. 3. הנשאל הגדיר בשאלת הסינון השנייה כי בשנה האחרונה הוא ו/או בני משפחתו אינם יכולים לקיים רמת חיים בסיסית ולא מצליחים לשלם את כל ההוצאות החודשיות".

ב"כלכליסט" לא דיווחו כי בפועל היה קריטריון נוסף שהגביל את זהות המשתתפים בסקר: האם הם יהודים. אף שהחברה הערבית בישראל מאופיינת בשיעורי עוני גבוהים במיוחד, הסקר של הקרן לידידות לא כלל אפילו מרואיין ערבי אחד. במלים אחרות, היה זה סקר אפרטהייד, סקר שבוחן סוגיה הנוגעת לכלל החברה בישראל באמצעות פנייה ליהודים בלבד.

הקריטריון הרביעי, שהוסתר מקוראי "כלכליסט", הוזכר כבדרך אגב בדיווח של תלם יהב במוסף "ממון" של "ידיעות אחרונות". בשער "ממון" ובכפולה הפותחת שלו אמנם דווח באופן מטעה על ממצאי הסקר כאילו הם מלמדים על מצב כלל העניים בישראל, אולם בגוף הדיווח של יהב הוזכר במפורש כי הסקר נערך בקרב "494 עניים יהודים".

הידיעה של יהב ב"ידיעות אחרונות" הסתיימה בציטוט של הרב אקשטיין, שאמר כי "הנתונים המדאיגים צריכים להוות קריאת השכמה לקברניטי המדינה ולאזרחיה. העוני איננו רק עניין ערכי אלא איום ממשי על חוסנה החברתי של ישראל. הגיע הזמן שהממשלה תכריז על מלחמה כוללת בעוני". ועל כך יש להוסיף – מלחמה הכוללת עניים יהודים וערבים כאחד.