הקדמה

מהו מדור "הגנזך"

ועדת פריש

הוועדה לבחינת ההסדרה של שידורי ערוץ הכנסת, דו"ח מסכם, 14.2.16

כתב המינוי של הוועדה, 23.8.15

עיקרי ישיבה מס' 1, 9.9.15

עיקרי ישיבה מס' 2, 20.9.15

עיקרי ישיבה מס' 3, 11.10.15

מכרז, 2016

החלטת מועצת הכבלים והלוויין על זכיית הצעת ערוץ עשר במכרז, לצד חוות דעת כלכלית וחוות דעת משפטית, 2018

מכרז למתן רישיון לשידור בערוץ הכנסת, אוקטובר 2016

נספחים למכרז

בעלות

נסחי חברה, ערוץ 10 כנסת ישראל בע"מ: 30.6.20 | 21.4.21

נסחי חברה, כנסת החזקות בע"מ: 30.6.20 | 21.4.21

נסח חברה, נפתלי ש.ש. השקעות בע"מ: 1.7.20

נסח חברה: ערוץ לשידורי הכנסת בע"מ, 12.7.17

לעיון נוסף

עשיית שימוש כלשהו, לרבות עיון, קריאה והסתמכות על מסמכים כשהם לקוחים מתוך מדור זה, היא בבחינת הסכמה מכללא מצדו של עושה השימוש לעשות זאת באופן הוגן וסביר ובהתאם לכל דין, תוך הימנעות מהפרת זכויות כלשהי. המסמכים הנכללים במדור מפורסמים כפי שנתקבלו, ול"הצלחה" ו/או ל"העין השביעית" אין ולא תהיה כל אחריות ו/או שליטה על תוכנם, צורתם, שלמותם וכיו"ב.

גולשים המחזיקים בידיהם מסמכים שיש תועלת בחשיפתם לאור השמש מוזמנים לפנות אלינו ולמסור אותם באמצעות כתובת האימייל contact@the7eye.org.il