תאגיד השידור הישראלי טרם החל לשדר, וכבר סובל מבעיות שקיפות. התאגיד אינו מאפשר לעיתונאים לסקר את ישיבות המועצה, ואינו מעמיד לרשות הציבור את הפרוטוקולים של ישיבותיה.

רשות השידור, הנמצאת בפירוק ואמורה בקרוב לסיים את פעילותה, סבלה לאורך השנים מבעיות שקיפות קשות. הרשות הקשתה על פרסום פרוטוקולים של ישיבות המליאה שלה, ויו"ר הרשות לשעבר אמיר גילת אף הציע בשלב מסוים לסגור את כל ישיבות המליאה בפני הציבור. עם זאת, בסופו של דבר ההצעה לסגור את הישיבות לא התקבלה, והעיקרון המנחה ברשות השידור היה לפתוח את כל ישיבות המליאה לציבור, אלא אם כן חבריה הצביעו בפתח הדיון על סגירתו בשל נושא הדיון. בכך הבדיל עצמו השידור הציבורי מהמסחרי, המקפיד על סגירת הדיונים של מועצת הרשות השנייה בפני הציבור.

מועצת תאגיד השידור הישראלי, המורכבת מנציגי ציבור שונים, היא הגוף המכריע בעבודתו. היא אמורה לקבוע את מדיניות התאגיד, לאשר את לוחות השידורים והתקציבים שלו ולפקח על הדרג המנהל אותו. כבר במהלך הדיונים של ועדת אלהרר על חוק תאגיד השידור החדש עלה חשש כי מועצת התאגיד לא תהא די שקופה לציבור. בישיבה שנערכה לפני שנתיים בדיוק, ועסקה בסעיף החוק העוסק בסדרי העבודה של המועצה, התריע רן מלמד, סמנכ"ל עמותת ידיד, כי בכל הנוגע לשקיפות, החוק כפי שהוא אינו מספק.

מלמד דרש מחברי הוועדה לשנות את החוק כך שיקבע כי מועצת התאגיד תחויב לפרסם לא רק את החלטותיה לציבור, אלא גם את כל הפרוטוקולים שלה, וזאת "אלא אם כן רוצים לשדר את הדיונים של המועצה". הצעתו נבלמה על-ידי עו"ד דנה נויפלד, אז היועצת המשפטית של משרד התקשורת, וח"כ קארין אלהרר, יו"ר הוועדה שעסקה בניסוח הצעת החוק. השתיים חששו מהשלכות השקיפות על היכולת של התאגיד להתחרות בכלי התקשורת המסחריים.

בסופו של דבר הוחלט להסתפק בחיוב המועצה לפרסם את החלטותיה בלבד, ואלה אכן מופיעות באתר התאגיד. עם זאת, לא רק שדיוני המועצה אינם משודרים, גם אזרח או עיתונאי המעוניין להגיע לדיון מנוע מכך, והפרוטוקולים של ישיבותיה אינם מתפרסמים.

"מדור חופש המידע" באתר התאגיד הישראלי - דף ריק (צילום מסך)

"מדור חופש המידע" באתר התאגיד הישראלי - דף ריק (צילום מסך)

לאחרונה הגיש עו"ד אלעד מן, היועץ המשפטי של עמותת הצלחה ויו"ר עמותת "העין השביעית", בקשה לפי חוק חופש המידע לקבלת כל הפרוטוקולים של ישיבות המועצה. בקשתו טרם נענתה. אם וכאשר יתפרסמו הפרוטוקולים, אפשר שיתגלה גם באילו נסיבות ומאילו נימוקים הוחלט על סגירת ישיבות המועצה בפני הציבור, האם מדובר בהחלטה המתקבלת על-ידי חברי המועצה בפתח כל ישיבה מחדש או בהחלטה עקרונית, והאם ישנו מועד עתידי שבו ישיבות המועצה צפויות להיפתח לסיקור עיתונאי.

אתר "העין השביעית" העביר שאלות אלו לתאגיד, אך נענה בתשובה כללית ומתחמקת, שלפיה "תאגיד השידור הישראלי נמצא בימים אלו בשלבי הקמה ראשונים. אמצעי התקשורת, ודרכם הציבור הישראלי, יקבלו מידע לגבי הליך הקמה זה לכל אורכו תוך גילוי שקיפות. כך גם החלטותיה של מועצת התאגיד יהיו נגישות לציבור".