העיתונאי עמית סגל מבקש מבית-המשפט לאפשר לו להעיד את מקורותיו החסויים, שמסרו לו מידע על חבר-הכנסת אורן חזן, בדלתיים סגורות. לדבריו, בלא סגירת דלתות בית-המשפט, לא יסכימו מקורותיו לתת את עדותם והוא לא יוכל להוכיח כי כתבת התחקיר שהכין על חבר-הכנסת מהליכוד, ובה טענות למעורבותו בניהול קזינו, צריכת סמים וסרסור בזונות, היתה אמינה ומדויקת. חזן, שדורש מסגל מיליון שקל פיצוי בגין אותה כתבת תחקיר, מתנגד לסגירת דלתות בית-המשפט.

"הכתבה שהכנתי על אודות עברו של התובע", כותב סגל בתצהיר שנלווה לבקשתו, "[...] נסמכה על תחקיר ובדיקה מקיפים, ובין היתר, על מידע שמסרו לי מקורות עיתונאיים וזאת כנגד הבטחה שנתתי להם, מכוח חיסיון עיתונאי, כי זהותם לא תיחשף בפני הציבור הרחב. נאמר לי על-ידי אותם מקורות עיתונאיים, כי הם חוששים מפני הגשת תצהירי העדות הראשית שלהם לבית-המשפט הנכבד וממתן עדות בפניו בדלתיים פתוחות, שכן הדבר יוביל לחשיפת זהותם בפני הציבור".

לפי סגל, מקורותיו העיתונאיים החסויים הבהירו לו כי אם בית-המשפט לא יסגור את דלתותיו לצורך מתן עדותם, הם יימנעו כליל מהגשת תצהיר ולא יתייצבו לעדות. בשל זאת, באי-כוחו של סגל, עורכי הדין ד"ר ישגב נקדימון ודקלה בירן, הגישו בשמו בקשה לפיה הגשת אותם תצהירים של המקורות, כמו גם הקלטות של שיחות שביצע סגל עימם, ייעשו בדלתיים סגורות.

ח"כ חזן מתנגד לסגירת דלתות בית-המשפט. קיום חלק מהדיון בתביעה שהגיש בדלתיים סגורות, טוען ח"כ חזן באמצעות בא-כוחו עו"ד אריאל מנור, "יקפח את זכויותיו" ו"ימנע ממנו להגן באופן מלא על שמו הטוב". לדברי חזן, בתביעה שהגיש קיימת חשיבות עקרונית בחשיפת זהות המקורות העיתונאיים, "שכן לאחר שהכפישו את התובע בהשמצות של סרסרות וסחר בסמים, ולאור ההד הציבורי המהדהד של הפרשה, זכותו של התובע, וזכותו של הציבור, לדעת מי עומד אחרי הדברים".

אשר לטענת סגל כי הבטיח למקורותיו חיסיון עיתונאי ועל כן אין אפשרות לחשוף את זהותם, ח"כ חזן טוען כי "זכותו של אדם לשמו הטוב ולכבודו חשובה מספיק כדי לגבור על החיסיון העיתונאי". לדברי חזן, הטענות שהועלו נגדו בכתבה מהוות "פרשת דיבה מהחמורות ביותר שידעה המדינה", ועל כן שמורה לו הזכות כי "התיק כולו, על כל העדים שיושמעו במהלכו, יזכה לדיון פומבי ויובא לידיעת הציבור".

בתשובה להתנגדותו של ח"כ חזן לסגירה חלקית של דלתות בית-המשפט טוענים באי-כוחו של סגל כי דווקא סגירה שכזו היא שתבטיח את עקרונות חופש הביטוי וזכות הציבור לדעת, שבשמם טוען חבר-הכנסת, שכן "הזכות של העיתונאי לשמור על מקורותיו חסויים היא גם זו המאפשרת לו להביא לגילויו של המידע ולפרסומו לציבור". עוד מדגישים עורכי-דינו של סגל כי זהותם של המקורות לא תוסתר מח"כ חזן, אלא רק מהציבור הרחב, כך שלא יימנע ממנו לחקור אותם כראוי על עדויותיהם.

בית-המשפט טרם החליט האם לאשר את בקשת סגל לסגירה חלקית של הדיון בתביעה.

18448-10-15