מליאת הכנסת אישרה הערב (ב') בקריאה שלישית את הצעת החוק שנועדה להכשיר את "פיצול התדרים" ברדיו האזורי. הצעת החוק, שהוגשה כתיקון לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, נועדה להסדיר את פעילותן של תחנות רדיו בעלות מעמד חוקי שנוי במחלוקת, הפועלות על גבי תדרי משנה שניתנו לתחנות רדיו אזורי למטרות שיפור הקליטה.

שלוש תחנות אזוריות ‒ רדיו דרום, רדיו לב-המדינה ורדיו חיפה ‒ קיבלו בעבר את אישור הרשות השנייה לשדר בתדרי המשנה שלהן תכנים שונים מאלו המשודרים בתחנות האם. ואולם, בתחילת השנה שעברה הוחלט ברשות השנייה כי הפרשנות המשפטית שאיפשרה את ההסדר שגויה, וכי יש לחדול מהענקת אישורים מסוג זה או להסדיר את מעמדם בחקיקה.

הצעת החוק שעברה היום, שעליה חתומים חברי-כנסת מסיעות הקואליציה והאופוזיציה, מסמיכה את מועצת הרשות השנייה להעניק לתחנות הרדיו האזוריות היתרים להשתמש בתדרי המשנה שלהן לשם שידור תכנים שונים מאלו המשודרים בתחנות האם. הענקת ההיתרים החדשים תהיה כפופה לאישור הקצאת תדר שייתן שר התקשורת, תפקיד שבו מכהן כיום ראש הממשלה, בנימין נתניהו.

על-פי ההצעה, תחנה תקבל היתר אחד בלבד להפעיל תחנה-בת. תדרים אחרים, אם יוקצו לה, ישמשו רק לשם שיפור הקליטה. תחנות שכבר קיבלו בעבר היתרי שידור מסוג זה ימשיכו להחזיק בהם, אלא אם תחליט מועצת הרשות השנייה לשלול אותם.

בהודעה שפרסמה הערב הכנסת נמסר כי בקריאה השלישית הצביעו 26 חברי-כנסת בעד ההצעה, וחבר-כנסת אחד בלבד התנגד.