הקדמה

מהו מדור "הגנזך"

פרסום ושיווק

דו"ח בעניין הוצאות פרסום ויחסי-ציבור בחברות הממשלתיות, 2015

הוצאות פרסום ויחסי-ציבור: מכתב לחברת החשמל, 25.10.15

הוצאות פרסום ויחסי-ציבור: מכתב לחברת עמידר, 25.10.15

הוצאות פרסום ויחסי-ציבור: מכתב לחברת מקורות, 25.10.15

הוצאות פרסום ויחסי-ציבור: מכתב לקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, 25.10.15

מצגת בעניין מכרז הפרסום בתחנות וקרונות הרכבת, 2015

חוזרים

הנחיות בעניין חסויות ושיתופי פעולה, 2005

הנחיות בעניין פרסום, 1995

הנחיות בדבר חוק הגבלת פרסומים (גופים ציבוריים), 1998

חברת החשמל

מענה לבקשת חופש מידע בנושא תקציב הפרסום של חברת החשמל, 2016

מקורות

מענה לבקשת חופש מידע בנושא תקציב הפרסום של חברת מקורות, 2016

רכבת ישראל

הרשאה לחלוקת עיתוני חינם בתחנות רכבת ישראל

חלוקת עיתוני חינם בתחנות רכבת ישראל: חוזה ריק

חלוקת עיתוני חינם בתחנות רכבת ישראל: עדכון, 2010

2016: אישור תקציב לפרסום באפליקציית Waze

תעש

תע"ש: סירוב למסור מידע על תקציב הפרסום והשיווק, 28.9.16

לעיון נוסף

עשיית שימוש כלשהו, לרבות עיון, קריאה והסתמכות על מסמכים כשהם לקוחים מתוך מדור זה, היא בבחינת הסכמה מכללא מצדו של עושה השימוש לעשות זאת באופן הוגן וסביר ובהתאם לכל דין, תוך הימנעות מהפרת זכויות כלשהי. המסמכים הנכללים במדור מפורסמים כפי שנתקבלו, ול"הצלחה" ו/או ל"העין השביעית" אין ולא תהיה כל אחריות ו/או שליטה על תוכנם, צורתם, שלמותם וכיו"ב.

גולשים המחזיקים בידיהם מסמכים שיש תועלת בחשיפתם לאור השמש מוזמנים לפנות אלינו ולמסור אותם באמצעות כתובת האימייל contact@the7eye.org.il