הקדמה

מהו מדור "הגנזך"

המועצה לשידורי כבלים ולוויין

תיק 4000: מענה לבקשת חופש מידע של עו"ד שחר בן-מאיר, בנוגע לשיחות ופגישות שקיימו בנימין נתניהו ויואב הורוביץ עם חברי המועצה ויושבת הראש, 20.3.18

אבי ליכט: חוות דעת בעניין ערוץ i24News ומסלול הרישוי שלו, 2.6.14

אבי ליכט: חוות דעת בעניין סמכות המועצה להסדיר שילוב של תוכן שיווקי בשידורי הערוצים הייעודיים, 5.11.15

רשימת עיצומים שהטילה המועצה בשנים 2009–2012

אמנה משותפת לתכני הטלוויזיה לילדים ונוער בישראל, מרץ 2016

החלטות מועצת הכבלים והלוויין בעניין שידורי ערוץ הכנסת, רשיון השידורים של yes, ערוצי מוזיקה ועוד, 21.1.16

החלטת מועצת הכבלים והלוויין על זכיית הצעת ערוץ עשר במכרז להפעלת ערוץ הכנסת, לצד חוות דעת כלכלית וחוות דעת משפטית, 2018

פרוטוקול, 8.12.18: דיון בנושא בקשת חברת RGE לפיצול ערוצי הספורט, בהשתתפות נציגי yes ו-Hot

עמדת המועצה לצרכנות בנוגע למתן הקלות על רקע מגפת הקורונה, ספטמבר 2020

Hot

מענה לבקשת חופש מידע בנושא הסרת הערוץ האוונגליסטי Daystar מחבילת הכבלים של הוט, 2018

יישובים שבהם אין פריסת כבלים של חברת הוט, מענה לבקשת חופש מידע משנת 2016

נספחי רישיון השידורים של חברת Hot, מענה לבקשת חופש מידע משנת 2018

yes

מסמכים על ההחלטה להסיר את ערוץ פוקס-ספורט מחבילת הערוצים של חברת yes, מענה לבקשת חופש מידע מ-2018

מסמכים על השקעתה של yes בהפקות מקומיות, מענה לבקשת חופש מידע מ-2017

פגישות

מידע על פגישות שקיים השר בנימין נתניהו בחלק משנת 2015

רשימת פגישות שקיים צחי הנגבי בכהונתו כממלא מקום שר התקשורת בשנת 2017

יומן הפגישות של יפעת בן-חי שגב, יו"ר מועצת הכבלים והלוויין, אוקטובר 2016 עד ספטמבר 2018. מענה לבקשת חופש מידע של עמותת הצלחה

יומן הפגישות של מנכ"ל משרד התקשורת, נתי כהן, לחודשים ינואר-מרץ 2020 | מענה לבקשת חופש מידע

יומן הפגישות של שר התקשורת דודי אמסלם לחודשים ינואר-מרץ 2020 | מענה לבקשת חופש מידע

ועדת פולקמן

דו"ח הוועדה לאסדרת העל בתחום השידורים (ועדת פולקמן), יולי 2021

ועדת פילבר

הוועדה המייעצת להסדרת הרגולציה על השידורים: דו"ח מסכם, 30.6.16

הוועדה המייעצת להסדרת הרגולציה על השידורים: תקציר דו"ח הביניים, 25.1.16

הוועדה המייעצת להסדרת הרגלוציה על שוק השידורים: מגמות וכיווני ביניים, 3.2.16

סיכום ישיבה מס' 1, 22.10.15

סיכום ישיבה מס' 2, 29.10.15

סיכום ישיבה מס' 3, 5.11.15

סיכום ישיבה מס' 4, 12.11.15

סיכום ישיבה מס' 5, 19.11.15

סיכום ישיבה מס' 6, 26.11.15

סיכום ישיבה מס' 7, 10.12.15

סיכום ישיבה מס' 8, 17.12.15

סיכום ישיבה מס' 9, 7.1.16

סיכום ישיבה מס' 10, 20.1.16

דברים שאמרו בוועדה עו"ד אלעד מן וד"ר תהילה שוורץ-אלטשולר, 8.3.16

סיכום ישיבה מס' 11, 28.3.16

סיכום ישיבה מס' 12, 29.3.16

סיכום ישיבה מס' 13, 30.3.16

סיכום ישיבה מס' 14, 3.5.16

סיכום ישיבה מס' 15, 4.5.16

סיכום ישיבה מס' 16, 22.5.16

סיכום ישיבה מס' 17, 16.6.16

ועדת אייל

דו"ח הוועדה לבחינת יישום הוראות החוק בדבר הפקות מקור בערוצים המסחריים, 2015

דו"ח הביניים, הוועדה לבחינת יישום הוראות החוק בדבר הפקות מקור בערוצים המסחריים

ועדת פלד

דו"ח הוועדה להרחבה ולארגון מחדש של מערך השידורים לציבור, 1997

חקיקה

מכתב בנוגע לחקיקה להרחבת הסינון של אתרים ותכנים פוגעניים באינטרנט, 6.8.14

אל-ג'זירה

דרישתו של השר גלעד ארדן לאסור על שידורי אל-ג'זירה בישראל, 22.7.14

ניגודי עניינים

היועץ המשפטי לממשלה: חוות דעת בנוגע לבנימין נתניהו ומשרד עורכי-הדין שמרון-מלכו-פרסקי ושות', 27.10.15

היועץ המשפטי לממשלה: חוות דעת בנוגע לבנימין נתניהו, קבוצת בזק ושאול אלוביץ', 14.6.16

התערבות פוליטית בשידור הציבורי

אגודת העיתונאים תל-אביב, מכתב בנוגע ל"התערבות שר התקשורת ומנכ"ל משרדו בתכנים ובהפקות בערוץ הראשון"

שידורי דת

מענה לבקשת חופש מידע של עמותת "הצלחה" ו"העין השביעית": הסבר על רגולציה של ערוצים המשדרים שידורי דת, 25.6.2016

מועצת הכבלים והלוויין, דיונים בנושא העלאת ערוצי דת: ערוץ הידברות, ערוץ מאיר, Angel TV

חופש המידע

דו"ח חופש המידע, 2015 (חלק א')

דו"ח חופש המידע, 2014

דו"ח חופש המידע, 2013

דו"ח חופש המידע, 2012

דו"ח חופש המידע, 2011: חלק א' | חלק ב'

דו"ח חופש המידע, 2010

דו"ח חופש המידע, 2009

דו"ח חופש המידע, 2008

דו"ח חופש המידע, 2007

דו"ח חופש המידע, 2006

דו"ח חופש המידע, 2005

דו"ח חופש המידע, 2004

דו"ח חופש המידע, 2003

דו"ח חופש המידע, 2002

דו"ח חופש המידע, 2001

התקשרויות עם ספקים

דו"ח התקשרויות לשנת 2013

דו"ח התקשרויות לשנת 2015

דו"חות התקשרויות לשנת 2016: רבעון 1 | רבעון 2 | רבעון 3 | רבעון 4

דו"חות התקשרויות לשנת 2017: רבעון 1 | רבעון 2 | רבעון 3 | רבעון 4

דו"חות התקשרויות לשנת 2018: רבעון 1 | רבעון 2 | רבעון 3 | רבעון 4

דו"חות התקשרויות לשנת 2019: רבעון 1

מחקרי אפקטיביות של קמפיינים פרסומיים

קמפיין לעידוד השימוש בתוכנה לסינון אתרים, מרץ 2014

דו"חות ביקורת

שני דו"חות ביקורת פנים בעניין יישום שינוי ארגוני במשרד ותנאי העבודה בו, 2017

דו"ח מבקר המדינה על משרד התקשורת ועצמאות גופי הרגולציה על השידורים, המועצה לשידורי כבלים ולוויין והרשות השנייה, 2020

מסמכים נוספים

הודעה על מינוי מנכ"לית משרד התקשורת לירן אבישר בן-חורין, בצירוף קורות החיים שלה. 2.7.2020

לעיון נוסף

עשיית שימוש כלשהו, לרבות עיון, קריאה והסתמכות על מסמכים כשהם לקוחים מתוך מדור זה, היא בבחינת הסכמה מכללא מצדו של עושה השימוש לעשות זאת באופן הוגן וסביר ובהתאם לכל דין, תוך הימנעות מהפרת זכויות כלשהי. המסמכים הנכללים במדור מפורסמים כפי שנתקבלו, ול"הצלחה" ו/או ל"העין השביעית" אין ולא תהיה כל אחריות ו/או שליטה על תוכנם, צורתם, שלמותם וכיו"ב.

גולשים המחזיקים בידיהם מסמכים שיש תועלת בחשיפתם לאור השמש מוזמנים לפנות אלינו ולמסור אותם באמצעות כתובת האימייל contact@the7eye.org.il