הקדמה

מהו מדור "הגנזך"

המועצה לשידורי כבלים ולוויין

תיק 4000: מענה לבקשת חופש מידע של עו"ד שחר בן-מאיר, בנוגע לשיחות ופגישות שקיימו בנימין נתניהו ויואב הורוביץ עם חברי המועצה ויושבת הראש, 20.3.18

אבי ליכט: חוות דעת בעניין ערוץ i24News ומסלול הרישוי שלו, 2.6.14

אבי ליכט: חוות דעת בעניין סמכות המועצה להסדיר שילוב של תוכן שיווקי בשידורי הערוצים הייעודיים, 5.11.15

רשימת עיצומים שהטילה המועצה בשנים 2009–2012

אמנה משותפת לתכני הטלוויזיה לילדים ונוער בישראל, מרץ 2016

פגישות

מידע על פגישות שקיים השר בנימין נתניהו בחלק משנת 2015

רשימת פגישות שקיים צחי הנגבי בכהונתו כממלא מקום שר התקשורת בשנת 2017

ועדת פילבר

הוועדה המייעצת להסדרת הרגולציה על השידורים: דו"ח מסכם, 30.6.16

הוועדה המייעצת להסדרת הרגולציה על השידורים: תקציר דו"ח הביניים, 25.1.16

הוועדה המייעצת להסדרת הרגלוציה על שוק השידורים: מגמות וכיווני ביניים, 3.2.16

סיכום ישיבה מס' 1, 22.10.15

סיכום ישיבה מס' 2, 29.10.15

סיכום ישיבה מס' 3, 5.11.15

סיכום ישיבה מס' 4, 12.11.15

סיכום ישיבה מס' 5, 19.11.15

סיכום ישיבה מס' 6, 26.11.15

סיכום ישיבה מס' 7, 10.12.15

סיכום ישיבה מס' 8, 17.12.15

סיכום ישיבה מס' 9, 7.1.16

סיכום ישיבה מס' 10, 20.1.16

דברים שאמרו בוועדה עו"ד אלעד מן וד"ר תהילה שוורץ-אלטשולר, 8.3.16

סיכום ישיבה מס' 11, 28.3.16

סיכום ישיבה מס' 12, 29.3.16

סיכום ישיבה מס' 13, 30.3.16

סיכום ישיבה מס' 14, 3.5.16

סיכום ישיבה מס' 15, 4.5.16

סיכום ישיבה מס' 16, 22.5.16

סיכום ישיבה מס' 17, 16.6.16

ועדת אייל

דו"ח הוועדה לבחינת יישום הוראות החוק בדבר הפקות מקור בערוצים המסחריים, 2015

דו"ח הביניים, הוועדה לבחינת יישום הוראות החוק בדבר הפקות מקור בערוצים המסחריים

ועדת פלד

דו"ח הוועדה להרחבה ולארגון מחדש של מערך השידורים לציבור, 1997

חקיקה

מכתב בנוגע לחקיקה להרחבת הסינון של אתרים ותכנים פוגעניים באינטרנט, 6.8.14

אל-ג'זירה

דרישתו של השר גלעד ארדן לאסור על שידורי אל-ג'זירה בישראל, 22.7.14

ניגודי עניינים

היועץ המשפטי לממשלה: חוות דעת בנוגע לבנימין נתניהו ומשרד עורכי-הדין שמרון-מלכו-פרסקי ושות', 27.10.15

היועץ המשפטי לממשלה: חוות דעת בנוגע לבנימין נתניהו, קבוצת בזק ושאול אלוביץ', 14.6.16

התערבות פוליטית בשידור הציבורי

אגודת העיתונאים תל-אביב, מכתב בנוגע ל"התערבות שר התקשורת ומנכ"ל משרדו בתכנים ובהפקות בערוץ הראשון"

חופש המידע

דו"ח חופש המידע, 2015 (חלק א')

דו"ח חופש המידע, 2014

דו"ח חופש המידע, 2013

דו"ח חופש המידע, 2012

דו"ח חופש המידע, 2011: חלק א' | חלק ב'

דו"ח חופש המידע, 2010

דו"ח חופש המידע, 2009

דו"ח חופש המידע, 2008

דו"ח חופש המידע, 2007

דו"ח חופש המידע, 2006

דו"ח חופש המידע, 2005

דו"ח חופש המידע, 2004

דו"ח חופש המידע, 2003

דו"ח חופש המידע, 2002

דו"ח חופש המידע, 2001

התקשרויות עם ספקים

דו"ח התקשרויות לשנת 2013

דו"ח התקשרויות לשנת 2015

דו"חות התקשרויות לשנת 2016: רבעון 1 | רבעון 2 | רבעון 3 | רבעון 4

דו"חות התקשרויות לשנת 2017: רבעון 1 | רבעון 2 | רבעון 3 | רבעון 4

דו"חות התקשרויות לשנת 2018: רבעון 1

מחקרי אפקטיביות של קמפיינים פרסומיים

קמפיין לעידוד השימוש בתוכנה לסינון אתרים, מרץ 2014

לעיון נוסף

עשיית שימוש כלשהו, לרבות עיון, קריאה והסתמכות על מסמכים כשהם לקוחים מתוך מדור זה, היא בבחינת הסכמה מכללא מצדו של עושה השימוש לעשות זאת באופן הוגן וסביר ובהתאם לכל דין, תוך הימנעות מהפרת זכויות כלשהי. המסמכים הנכללים במדור מפורסמים כפי שנתקבלו, ול"הצלחה" ו/או ל"העין השביעית" אין ולא תהיה כל אחריות ו/או שליטה על תוכנם, צורתם, שלמותם וכיו"ב.

גולשים המחזיקים בידיהם מסמכים שיש תועלת בחשיפתם לאור השמש מוזמנים לפנות אלינו ולמסור אותם באמצעות כתובת האימייל contact@the7eye.org.il