הקדמה

מהו מדור "הגנזך"

מסמכים

תקציר הכתבה "מכירת חיסול", כפי שהוכן ביאחב"ל, 18.1.09

חקירת נ', מכרו של אורי בלאו, בשב"כ, 26.1.09

חקירת עופר קול ביאחב"ל, 9.7.09

חקירת אורי בלאו בשב"כ, 3.8.09

דו"ח פגישת השב"כ עם אורי בלאו, 3.8.09

טיוטת הסכם השב"כ עם אורי בלאו, 25.8.09

הסכם השב"כ עם אורי בלאו, 15.9.09

מכתב עו"ד מיבי מוזר לשב"כ, 17.9.09

דו"ח תפיסת מסמכים צה"ליים מסווגים מאורי בלאו. 23.9.09

מהלכים להסגרת מדיה מגנטית שברשות אורי בלאו, 9-10.09

תאום והשמדת מחשבו של אורי בלאו, 9-11.09

הארכת צו איסור הפרסום על חקירת הפרשה, 8.10.09

השמדת מחשב ודיסק קשיח של אורי בלאו, 3-8.11.09

תשאול ענת קם בשב"כ, 15.12.09

חקירת ענת קם במשטרה, 15.12.09

בקשה לצו חיפוש, 15.12.09

צו חיפוש, 15.12.09

דו"ח תפיסה, 15.12.09

חקירת ענת קם במשטרה, 20.12.09

חקירת ענת קם במשטרה, 22.12.09

בקשה וצו נתוני תקשורת, 29.12.09

הארכת צו איסור הפרסום על חקירת הפרשה, 4.1.10

מדינת ישראל נגד ענת קם, כתב האישום (הגרסה לפרסום), 14.1.10

פרוטוקול משפט ענת קם, 19.1.10

פרוטוקול משפט ענת קם, 26.1.10

החלטה בבקשה למעצר עד תום ההליכים (הגרסה לפרסום), 10.2.10

החלטה בבקשה למעצר עד תום ההליכים (הגרסה המלאה), 10.2.10

תעודת חיסיון על החקירה, 17.2.10

תעודת חיסיון על החקירה, 1.3.10

פרוטוקול דיון בבקשה להסרת צו איסור הפרסום, 11.3.10

הודעת הפרקליטות לעליון, 25.3.10

החלטת בית-המשפט על צמצום צו איסור הפרסום, 8.4.10

הודעת דובר משרד המשפטים עם צמצום הצו, 8.4.10

הודעת שירות הביטחון הכללי עם צמצום הצו, 8.4.10

הודעת עיתון "הארץ" עם צמצום הצו, 8.4.10

ויתור על חסיון מקור - עיתונאי, 12.4.10

ערעור על שחרור קם למעצר בית, 13.4.10

החלטת בית המשפט העליון (נוסח מתוקן ומאושר לפרסום), 14.4.10

בקשה לשינוי תנאי מעצר בית, 9.5.10

פרוטוקול משפט ענת קם, 16.5.10

פרוטוקול משפט ענת קם, 24.5.10

עתירת קם לגילוי ראיות חסויות, 31.5.10

תגובת המדינה לעתירה לגילוי ראיות חסויות, 15.7.10

פרוטוקול העליון בדבר גילוי ראיות חסויות, 22.7.10

החלטת העליון בדבר גילוי ראיות חסויות, 22.7.10

החלטת העליון בעניין מעצר הבית, 9.8.10

הסכם בין מדינת ישראל לאורי בלאו, 14.9.10

חקירת אורי בלאו ביאחב"ל, 26.10.10

תגובת המדינה לבקשה לעיון חוזר במעצר הבית, 2010

החלטת בית-המשפט בבקשה לעיון חוזר במעצר הבית, 10.1.11

כתב אישום מתוקן (לאחר הסדר טיעון), 3.2.11

עדות ענת קם בבית-המשפט, 4.6.11

עדות רביב דרוקר במשפט ענת קם, 4.6.11

פרוטוקול משפט ענת קם, 29.8.11

טיעוני הפרקליטות לעונש, 1.9.11

פרוטוקול משפט ענת קם, טיעונים לעונש, 1.9.11

פרוטוקול משפט ענת קם, טיעונים לעונש, 4.9.11

גזר דין ענת קם, 30.10.2011

כתב התביעה של ענת קם נגד אורי בלאו ועיתון "הארץ", 4.4.13

לעיון נוסף

עשיית שימוש כלשהו, לרבות עיון, קריאה והסתמכות על מסמכים כשהם לקוחים מתוך מדור זה, היא בבחינת הסכמה מכללא מצדו של עושה השימוש לעשות זאת באופן הוגן וסביר ובהתאם לכל דין, תוך הימנעות מהפרת זכויות כלשהי. המסמכים הנכללים במדור מפורסמים כפי שנתקבלו, ול"הצלחה" ו/או ל"העין השביעית" אין ולא תהיה כל אחריות ו/או שליטה על תוכנם, צורתם, שלמותם וכיו"ב.

גולשים המחזיקים בידיהם מסמכים שיש תועלת בחשיפתם לאור השמש מוזמנים לפנות אלינו ולמסור אותם באמצעות כתובת האימייל contact@the7eye.org.il