ynet ו"וואלה", שני אתרי החדשות הגדולים והפופולריים בישראל, הצניעו את סיקור הפגנות הגז שנערכו אמש ברחבי המדינה. אתר "ישראל היום", הזרוע המקוונת של העיתון הנפוץ בישראל, התעלם מההפגנה כליל.

אמש, כמו בשבועות קודמים, נערכו ברחבי ישראל הפגנות בגנות ההסכם של הממשלה עם מונופול הגז. ההפגנה הגדולה ביותר נערכה בתל-אביב. אתר "הארץ" קידם את ההפגנה כשהציב בשעות הערב בכותרתו הראשית מאמר מאת גיא רולניק, התומך בה. סיקור ההפגנה ב"הארץ" הופיע בהמשך הערב בכותרת הצמודה לראשית. אתר "מעריב" סיקר את ההפגנה לאורך כל הערב, וכמו "הארץ" מיקם את הידיעה במעלה דף הבית, צמוד לכותרת הראשית. גם באתר mako של זכיינית ערוץ 2 קשת, שבבעלות חלקית של משפחת יצחק תשובה, הופיע סיקור ההפגנה צמוד לכותרת הראשית, וכך גם באתר nrg, שבבעלות שלדון אדלסון. באתר nana10, השייך לערוץ 10, העניקו להפגנה כותרת ראשית.

סיקור הפגנות הגז באתרים nana10 ,nrg, mako ו"מעריב", 28.11.15

באתר ynet, לעומת זאת, סיקור הפגנות הגז לא הצליח להעפיל למעלה דף הבית. מי שגלש לאתר במהלך ההפגנה היה צריך לגלול מטה כדי למצוא את סיקור האירוע. נוסח הכותרת הפנה את הביקורת כלפי השלטון: "הפגנת הגז: 'הממשלה בגדה, מי ידאג לנכדי?'"‏. באחרונה דווח באתר זה כי עורך האתר, ערן טיפנברון, הורה להימנע מלשדר בו את הסדרה של דורון צברי ואמיר בן-דוד "מגש הכסף", העוסקת בין היתר גם במשק הגז הטבעי.

תמונה דומה עלתה מגלישה באתר "וואלה". הכותרת הראשית והכותרות הצמודות לה עסקו לאורך כל הערב בנושאים אחרים. על הפגנת הגז היה ניתן לקרוא במורד דף הבית, תחת הכותרת "הפגנות נגד מתווה הגז ב-8 מוקדים ברחבי הארץ: 'איפה הבושה?'". לאחרונה התפרסם ב"הארץ" תחקיר של גידי וייץ ולפיו אתר "וואלה" מיטיב עם משפחת נתניהו במטרה להשיג לבעל השליטה בו, איש העסקים שאול אלוביץ', אוזן קשבת בלשכת ראש הממשלה.

סיקור הפגנות הגז ב-ynet וב"וואלה", 28.11.15

אתר "ישראל היום", המזוהה עם ראש הממשלה נתניהו, מי שמוביל את אישור מתווה הגז, לא סיקר את ההפגנות אמש כלל. כל הידיעות החדשותיות בדף הבית של "ישראל היום" במהלך שעות ההפגנה ומעט אחריה עסקו בנושאים אחרים. רק בשעה שלוש לפנות בוקר העלה "ישראל היום" ידיעה על ההפגנות למדור הכלכלי בדף הבית של האתר, וזאת תחת הכותרת "שטייניץ: 'כל עיכוב במתווה הגז – חוסר אחריות כלפי המדינה ואזרחיה'".