לקראת "ועידת ישראל לשלום" שיקיים בשבוע הבא עיתון "הארץ", פורסם באתר העיתון עמוד המאגד נתונים היסטוריים על האפשרות לנסיגה מהשטחים בראי חברי הכנסת ודעת הקהל. בין היתר נכללים בעמוד ממצאי סקרי דעת קהל משנים עברו, אשר בדקו את שאלת החזקת הגדה המערבית, ויתור אפשרי על שטחים למען שלום, הקמת מדינה פלסטינית והיפרדות חד-צדדית מהפלסטינים.

באופן חריג לעיתון "הארץ", הסקרים שמתפרסמים בוצעו בקרב יהודים בלבד. באופן חריג עוד יותר לעיתון, הממצאים של סקרי אפרטהייד אלה מוצגים כאילו הם מייצגים את עמדותיהם של "הציבור" כולו.

"ישראל היום", העיתון הנפוץ בישראל, עורך דרך קבע סקרים בקרב יהודים בלבד ומציג את ממצאיהם ככאלו המייצגים את עמדת "הציבור", "הציבור הישראלי" ו"הישראלים". לאחרונה נעשתה פנייה ליועץ המשפטי לממשלה כדי שיחקור את העיתון בחשד לעבירה על חוק איסור אפליה. בעוד שסקרי אפרטהייד הם מעשה שבשגרה ב"ישראל היום", עיתון "הארץ" מקפיד לערוך את סקרי דעת הקהל שלו בקרב יהודים ולא יהודים כאחד, ובמקרים שבהם העיתון מבקש לבדוק עמדות לגבי סוגיה בקרב יהודים בלבד, זהות הנסקרים בדרך כלל מובלטת ומובהרת לקוראים. במקרה הזה, דווקא לקראת ועידת שמארגן העיתון לקידום שלום אזורי, חרג "הארץ" ממנהגו.

ממצאי סקר שנערך ב-1967 בקרב יהודים בלבד, כפי שהוצג באתר "הארץ", 4.11.15

ממצאי סקר שנערך ב-1967 בקרב יהודים בלבד, כפי שהוצג באתר "הארץ", 4.11.15

בעקבות פניית "העין השביעית" מסר עורך "הארץ" אלוף בן כי הטקסט בעמוד יתוקן כך שהסקרים לא יוצגו עוד כמבטאים את עמדת "הציבור", וכי יובהר שממצאיהם מייצגים את עמדת הציבור היהודי בלבד.

"עורכי התוכן ביקשו להציג את עמדות הציבור בשאלת ההסדר המדיני, כפי שנבדקו בסקרים מאז 1967", מסר בן. "הם לא מצאו נתונים על עמדות הציבור הערבי בישראל מלפני 1994, למרות שחיפשו במקורות שונים ואף פנו לארכיון המדינה. הם מצאו שהסקרים היחידים שהציגו את המגמה בדעת הקהל לאורך השנים היו של מכון גוטמן, שהתייחס לנשאלים יהודים בלבד. החלפת המתודולוגיה באמצע התקופה שנבדקה היתה עלולה לעוות את התוצאות, ולכן הוחלט להתייחס לנשאלים היהודים בלבד".

"עם זאת", הוסיף בן, "הצגת הדברים כ'עמדות הציבור' לא ראויה והיא תתוקן כך שיהיה ברור שהסקרים מתייחסים אך ורק לציבור היהודי, עם הסבר נאות".

עדכון, 5.11: כותרות הסקרים שונו ל"עמדת הציבור היהודי" וכן נוסף בתחתית העמוד ההסבר "יודגש כי בין השנים 67 ל-93 אין בנמצא סקרים שוטפים רשמיים הכוללים את אזרחי ישראל הערבים".