הציבור הישראלי בקי יחסית בנושאי מדע, מעוניין במידע בנושאי מדע וטכנולוגיה ונותן אמון נמוך במידע מסוג זה שמציעים לו כלי התקשורת. כך עולה מסקר שנערך עבור משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל על-ידי חברת גיאוקרטוגרפיה. ממצאי הסקר יוצגו מחר, חמישי (25.6.15), על-ידי דוברת המשרד ליבי עוז, במסגרת הכינוס השישי לתקשורת המדע בישראל שאירגנו האקדמיה הלאומית למדעים ומכון דוידסון. עוז יזמה ותיכננה את הסקר יחד עם פרופסור-משנה איילת ברעם-צברי, מומחית לתקשורת המדע בטכניון.

לפי ממצאי הסקר, העיתונות המודפסת זוכה למידת אמון נמוכה יחסית, עם ציון משוקלל של 6.5 בלבד. מעט מעליה נמצאים הרדיו (6.6), הטלוויזיה (6.8) ואתרי החדשות באינטרנט (6.8). מנועי החיפוש באינטרנט, לעומת זאת, מקבלים ציון גבוה יחסית, של 7.4, כשמעליהם רק עיתונים מדעיים, מוזיאוני מדע, ספרים ומדענים באוניברסיטאות.

81% מהמשיבים לסקר העידו כי מנועי החיפוש הם מקור מידע שבו הם משתמשים לקבלת מידע בנושאי מדע וטכנולוגיה. עם זאת, באשר ליתר אמצעי התקשורת, אין תואם בין מידת האמון שהציבור נותן בהם לשימוש שהוא עושה בהם לצורך קבלת מידע בנושאי מדע וטכנולוגיה. כך, למשל, 77% מהציבור משתמש דרך קבע באתרי החדשות ו-63% בטלוויזיה, מעל ומעבר למקורות מידע שנתפסים בעיני הציבור כאמינים בהרבה מכלי התקשורת.

להורדת הקובץ (PPTX, 1.35MB)

ככלל עולה מהסקר כי רבים מקרב הציבור הישראלי מתעניינים בתחומי מדע וטכנולוגיה, עם עדיפות לתחומי בריאות ורפואה ומחשוב ואינטרנט. נשים העידו על עצמן כי הן מתעניינות בנושאי מדע וטכנולוגיה בשיעורים נמוכים יותר מאשר גברים. כמו כן, נשים העידו על עצמן כי רמת הידע שלהן בתחומים אלו נמוכה יותר לעומת גברים. ערבים, לעומת זאת, העידו על עצמם כי הם מתעניינים בנושאים הללו בשיעורים גבוהים יותר מאשר יהודים. בהתאם, ערבים העידו על עצמם כי רמת הידע שלהם בתחומי מדע וטכנולוגיה גבוהה יותר לעומת יהודים.

כשני שלישים מהציבור (62%) השיבו כי נחוץ להם ידע בנושאי מדע וטכנולוגיה בחיי היומיום. בהתאם, משתתפי הסקר גילו בקיאות יחסית בשאלות מתחומי המדע והשיגו תוצאות גבוהות יותר כמעט בכל השאלות הללו, לעומת סקר דומה שנערך בארה"ב בשנת 2012.

מתוך סקר על תפיסות ועמדות  הציבור בישראל  מדע טכנולוגיה וחלל

מתוך סקר על תפיסות ועמדות הציבור בישראל מדע טכנולוגיה וחלל

"הנתונים מראים שהציבור צמא לידע בתחומי מדע, מבין בנושאים אלו יותר ממה שנדמה לנו, ולכן על התקשורת להיות אמיצה קצת יותר בהחלטה אם לפרסם ידיעות קצת יותר מורכבות בנושאי מדע וטכנולוגיה", מסרה עוז, דוברת משרד המדע. "לא צריך לפחד לתת למדע את המקום המגיע לו בתקשורת, מקום שנדחק מטה בעשור האחרון".

הסקר נערך בשבוע השני של חודש אפריל האחרון, בקרב 513 גברים ונשים בני 18 ומעלה, שהם מדגם ארצי מייצג של אוכלוסיית מדינת ישראל. טווח שגיאה מרבי: 4.3%+-.