הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו אינה עומדת בהוראות החוק בנוגע למידע שעליה למסור לציבור. הגוף הציבורי, המפקח מטעם הציבור בישראל על פעילות ערוץ 2, ערוץ 10 ותחנות הרדיו המקומיות, מחויב לפעול בשקיפות – אך מונע מהציבור גישה למידע שיש ברשותו ואותו עליו לחלוק על-פי חוק. לצד הפרה לכאורה של הוראות חוק הרשות השנייה, שעל-פיו פועל גוף זה, ברשות השנייה גם נמנעו לכאורה מלעמוד בהוראותיו של חוק חופש המידע. במקביל החמירו לאחרונה ליקויים באופן שבו מנגישה הרשות מידע שבעבר נהגה לחלוק באופן וולונטרי.

בתגובה לפניית "העין השביעית", מסרו ברשות השנייה תגובה פרדוקסלית: החלטות המועצה והוועדות, טענו ברשות, גלויות לציבור ו"יימסרו לכל דורש"; אף שבפניית "העין השביעית" נדרשה הרשות השנייה למסור את ההחלטות שלא פורסמו באתר האינטרנט שלה, ברשות העדיפו להתעלם מהבקשה כליל

סעיף 103א לחוק הרשות השנייה מחייב את אנשי הרשות לפרסם באתר האינטרנט שלה את תקציבה השנתי. למרות ההוראה המפורשת, ברשות השנייה נמנעים מלפרסם את תקציביה לשנים 2012–2015. התקציב העדכני ביותר המופיע באתר הרשות בעת כתיבת שורות אלה הוא תקציב 2011. תקציבים ישנים יותר אינם זמינים. בקשה פרטנית למסירת תקציבי הרשות השנייה מהשנים 2012–2015 לידי "העין השביעית" נענתה בהתעלמות מצד הגוף הרגולטורי.

כגוף ציבורי, הרשות השנייה כפופה גם לחוק חופש המידע, המסדיר את הנהלים שבאמצעותם יכול הציבור לבקש ולקבל לידיו מידע הנמצא ברשותה. חוק חופש המידע קובע כי כשהגופים הכפופים לו אינם מעוניינים, מסיבה כלשהי, למסור את המידע המבוקש – עליהם להודיע לפונים על הסירוב, ולפרט מדוע לא יימסר המידע. הנימוקים המותרים לסירוב מפורטים גם הם בנוסח החוק. נוסף לכך מחייב החוק את הגופים הכפופים לו להשיב לכל הפניות המוגשות אליהם מתוקף חוק חופש המידע, ובתוך פרק זמן קצוב. אף על פי כן, כמה פניות לקבלת מידע שהגישה בשנתיים האחרונות עמותת "הצלחה" לא זכו למענה כלל – באופן שלכאורה אינו עולה בקנה אחד עם הוראות חוק חופש המידע.

עו"ד אלעד מן, היועץ המשפטי של עמותת "הצלחה" ופרשן משפטי באתר זה, הגיש במרץ 2014 בקשה לקבל לידיו את תקציב הרשות השנייה לשנים 2012–2014. עו"ד מן ביקש גם לקבל את הנהלים שלפיהם מטילה הרשות עונשים על גופי שידור שבפיקוחה, מידע בסיסי בנוגע לוועדות הרשות השנייה ולחבריהן ומכתב ששלח מנכ"ל הרשות לשעבר, שי באב"ד, למנכ"לי חברות החדשות של ערוץ 2 וערוץ 10, ובו עמדתו בנוגע ל"שיבוץ אייטמים הנוגעים לתוכניות הזכיינים בשידורי חברות החדשות". ברשות השנייה קיבלו את הפנייה, אך בניגוד לחוק, לא מסרו את המידע ולא נימקו מדוע.

כעבור חודשיים, במאי 2014, שלח עו"ד מן בקשת חופש מידע נוספת. בפנייה זו ביקש לקבל לידיו מידע בנוגע ל"פרוטוקולים, מסמכים ומידע הנוגעים להליכים שהתקיימו ברשות השנייה בנוגע לפרשת ההתנצלות בפני שלדון אדלסון", כהשלמה לפנייה קודמת של עמותת "הצלחה" שהסתיימה בעתירה לבג"ץ. גם במקרה זה בחרו ברשות השנייה לא למסור את המידע ולא לנמק מדוע.

לפני כשנתיים, באפריל 2013, הגיש עו"ד מן בקשה לקבל, בין היתר, פרוטוקולים של ועדת הטלוויזיה של מועצת הרשות השנייה ומסמכים שהוצגו במסגרת דיוני הוועדה, שבראשה עמד אז יעקב שחם. לדברי עו"ד מן, מהרשות השנייה נמסר לו בעבר כי יקבל לידיו לפחות כמה מהחומרים – אך עד כה לא קיבל דבר.

חרף פניית "העין השביעית", ברשות השנייה נמנעו מלהתייחס לעדויות על התנהלות שאינה עולה בקנה אחד עם הוראות החוק, ודבקו בתגובה מטעה ששלחו ולפיה "הרשות השנייה פועלת על-פי כל דין", גם בנוגע לבקשות על-פי חוק חופש המידע. טענה זו עשויה לעמוד בקרוב במבחן משפטי: בעקבות אופן הטיפול בפניות פנה עו"ד מן לגורמים שונים ברשות השנייה, ובהם המנכ"ל לשעבר באב"ד והיו"ר אווה מדז'יבוז', והתריע בפניהם כי אם לא יקבל מענה כחוק, ייאלץ לפתוח ב"הליך פורמלי". בפנייה נוספת, שהגיש אתמול (24.2.15), הבהיר עו"ד מן כי אם לא יטופלו הבקשות "בטווח הזמן הקרוב", בכוונתו לעתור נגד הרשות השנייה לבית-המשפט.

איחור כרוני

כמו תקציבה של הרשות השנייה, גם החלטותיהן של הוועדות הפועלות במסגרת מועצת הרשות אינן שקופות זה זמן-מה. לאחרונה חדלה הרשות השנייה מלפרסם באתר האינטרנט שלה את ההחלטות המתקבלות בוועדות. עו"ד אמיר ונג, עורך כתב-העת המקוון "דיני תקשורת", הבחין כי ההחלטה העדכנית ביותר המופיעה באתר הרשות השנייה מתוארכת לאוקטובר 2013.

בניסיון לברר את פשר הסיבה לכך פנה באוקטובר 2014 ליועצת המשפטית של הרשות השנייה, עו"ד הילה שמיר, המכהנת גם כממונה על יישום חוק חופש המידע בגוף זה. עו"ד ונג מסר ל"העין השביעית" כי עו"ד שמיר, שעימה יש לו קשר מקצועי שוטף, נמנעה מלהשיב לפנייה זו.

הילה שמיר (צילום: "העין השביעית")

הילה שמיר (צילום: "העין השביעית")

משכך, מצא לנכון למסור לקוראיו עדכון כדלקמן: "הרשות הפסיקה לפרסם החלטות מועצה באתר האינטרנט לפני למעלה משנה. גם דוברת הרשות לא מעלה הודעות לעיתונות לאתר האינטרנט של הרשות מאז מרץ 2014. המקור היחיד למידע עדכני באתר הרשות השנייה כיום הוא מדור 'חדשות תקשורת' באתר הרשות השנייה, שאליו ממשיך מאן-דהוא ברשות להעתיק ידיעות מאתרי אינטרנט ועיתונים".

בהקשר זה, בתגובה לפניית "העין השביעית", מסרו ברשות השנייה תגובה פרדוקסלית: החלטות המועצה והוועדות, טענו ברשות, גלויות לציבור ו"יימסרו לכל דורש"; אף שבפניית "העין השביעית" נדרשה הרשות השנייה למסור את ההחלטות שלא פורסמו באתר האינטרנט שלה, ברשות העדיפו להתעלם מהבקשה כליל.

מעבר לתקציב, להחלטות המועצה ולהודעות הדוברות, ברשות השנייה נמנעים זה זמן-מה גם מפרסום "דו"ח הרשות השנייה" – מסמך שנתי המסכם את פעילותה, שאותו היא מחויבת לפרסם על-פי חוק. הדו"ח האחרון שפירסמה הרשות הוא זה של 2012, שהתפרסם בעצמו באיחור ניכר בשנה שעברה, נוהג הפוגם באפקטיביות של פרסום המידע: גרירת הרגליים ועיכוב הפרסום משרתים במקרה זה את מושאי הביקורת, שאינם נדרשים להתמודד עימה בזמן אמת, אלא רק בדיעבד וממרחק השנים.

הרשות השנייה: אנחנו פועלים כחוק

ברשות השנייה נמנעו מלהתייחס לטענות פרטניות בנוגע למידע המצוי בידי הגוף הציבורי אך אינו נמסר לציבור. "הרשות השנייה פועלת על-פי כל דין בכל הנוגע הן לפרסום החלטות באתר הרשות השנייה והן באשר לטיפולה בבקשות לפי חוק חופש המידע", מסרה בשם הרשות השנייה בר פלד ממשרד יחסי-הציבור בן-חורין‒אלכסנדרוביץ'.

"החלטות המועצה והוועדות וכן הודעות לתקשורת גלויים לציבור ויימסרו לכל דורש וכן מפורסמים תדירות באמצעי התקשורת השונים", נמסר עוד בתגובה. "הרשות השנייה תוסיף לפעול בשקיפות מלאה כלפי הציבור הרחב. יתרה מכך, המערך הדיגיטלי של הרשות השנייה צפוי להתרחב בתקופה הקרובה ויכלול גם אתר אינטרנט מחודש אליו יועלו באופן סדיר כל תוצרי עבודת הרשות השנייה".