משרד ראש הממשלה מסרב למסור מידע על פגישות שקיים ראש הממשלה בנימין נתניהו עם איש העסקים והמו"ל שלדון אדלסון.

לפני חודשים אחדים פנתה התנועה לחופש המידע לממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד ראש הממשלה, איילת משה, וביקשה לקבל מידע על הפגישות בין נתניהו לאדלסון. התנועה ביקשה לקבל את פירוט הפגישות במהלך השנים 2011-2014, ללא מידע על תוכנן. איש העסקים והפילנתרופ אדלסון, הנחשב לפטרונו של ראש הממשלה, ייסד את "ישראל היום", העיתון המחולק חינם ומשרת נאמנה את לשכת ראש הממשלה ומשפחתו. אדלסון הביע בעבר תמיכה פומבית בנתניהו, ומקפיד להגיע לאירועים רשמיים של ראש הממשלה, כמו השבעת ממשלתו ונאומו בפני הקונגרס האמריקאי.

בתשובה לבקשה הודיעה אתמול הממונה על חוק חופש המידע במשרד ראש הממשלה לנציג התנועה כי אדלסון ונתניהו נכחו יחד באירוע שנתי של פרויקט תגלית בקיץ 2014, אולם מעבר לכך סירבה למסור פרטים על מועדי הפגישות ביניהם.

"פגישות נוספות שהתקיימו בין ראש הממשלה לבין מר שלדון אדלסון במהלך השנים 2011–2014 היו פגישות פרטיות שאינן קשורות לעבודתו המיניסטריאלית של ראש הממשלה, ומשכך המידע על אודותיהן לא יימסר", הודיעה הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד ראש הממשלה.