הוועדה למונחי התקשורת של האקדמיה ללשון העברית קוראת לעיתונאים להעיר על רשימת הצעות למונחים מתחום העיתונות הכתובה. המונחים יהיו הפרק הראשון במילון מיוחד למונחי תקשורת שיכלול גם מונחים מתחום הרדיו, העיתונות המקוונת, הטלוויזיה והקולנוע. את הרשימה הכינה ועדה בראשות העיתונאי רוביק רוזנטל ופרופ' רפאל ניר.

"מונחים עבריים בתחום העיתונות הכתובה נדרשו לעיתונות העברית עוד בשלהי המאה ה-19, והם נקבעו והשתרשו בתהליך טבעי בקרב אנשי המקצוע. ואולם עד כה לא נעשתה פעולת מינוח שיטתית בתחום", נכתב בהודעת האקדמיה ללשון. "ליצירת מילון מוסכם של מונחים נודעת חשיבות מיוחדת הן לצורכי ההוראה בבתי-הספר הרבים לתקשורת, הן לשימושן של מערכות העיתונים המעוניינות בהאחדת המינוח בתחומן".

האקדמיה התייחסה בהודעתה לאופן שבו הכינה הוועדה את הרשימה: "ברשימה מוצעים מונחים עבריים חדשים לצד מונחים עבריים ותיקים. בנושאים שהייתה בהם אי-בהירות הוצעה סִדרה מעודכנת של מונחים. במקרים מסוימים החליטה הוועדה להשאיר את המונחים הרווחים במערכות העיתונים, גם אם הם לועזיים". לאחר קבלת הערות מהציבור ומחברי האקדמיה, תשוב הוועדה ותדון במונחים כדי להגיש את הרשימה המוסכמת לאישור ועדת המינוח המרכזית של האקדמיה ואחר-כך לאישור מליאת האקדמיה.

הוועדה למונחי תקשורת של האקדמיה ללשון העברית הוקמה במהלך שנת 2009 ונוסף על יושבי-הראש חברים בה העיתונאים בניה בן-נון, גדי להב, איזי מן, משה נגבי ודני רובינשטיין; הקולנוען ענר פרמינגר, יועצות הלשון נילי עדן (הערוץ הראשון) ורותי ספירו (ערוץ 2), חברת האקדמיה גיל הראבן ועובד האקדמיה דורון רובינשטיין.

להורדת רשימת המונחים (קובץ Word)

הערות על רשימת המונחים אפשר לשלוח בתוך חודש ימים, למרכזת הוועדה, צביה זמירי, בדואר אלקטרוני zviazmiri@gmail.com; בפקס 02-5617065 (נא לציין "לידי צביה"); או בדואר רגיל לכתובת: צביה זמירי, האקדמיה ללשון העברית, קריית-האוניברסיטה, גבעת-רם 91904