ב"אתר הפורומים המשפטיים" גובים תשלום ממי שידיעה על אודותיו מוסרת מן הרשת בהתאם למדיניות האתר. כך עולה מתביעה שהגיש נגד האתר הקוסם ישראל קליוסטרו.

קליוסטרו הגיש לבית-המשפט לתביעות קטנות בתל-אביב תביעה נגד האתר ונגד הבעלים והמנכ"ל שלו, עו"ד אדי סוברי, משום שאלה פירסמו דיווח על תביעת דיבה שהוגשה נגדו על-ידי הקוסם גיא ברכה והסתיימה בפשרה. קליוסטרו טען כי הדיווח על תביעת הדיבה דיבתי בעצמו ודרש פיצוי בסך 30 אלף שקל. בין היתר טען קליוסטרו כי כאשר פנה לאתר בבקשה להסיר את הדיווח, נאמר לו כי ההסרה אפשרית תמורת תשלום של 500 שקל.

לתביעתו צירף קליוסטרו תכתובת בינו לבין עו"ד סוברי, ובה כתב לו מנכ"ל האתר, בין היתר, כך: "מאחר שהידיעה פורסמה לפני זמן רב, גם נאות להסירה ממנועי האתר, וזאת כאקט חריג אך בהתאם למדיניות האתר. נ"ב. הסרת ידיעה (שטרחו עבור הכנתה והשגתה) כרוכה בעלות כספית".

עו"ד גבריאל קרמר, בא-כוחו של קליוסטרו, כתב לו כי זאת "סחטנות לשמה", אולם עו"ד סוברי הסביר: "לא נוכל לחרוג מנוהל קבוע שעל-פיו הסרת ידיעות מארכיון האתר בנסיבות דומות כרוכה בתשלום סמלי בסך 500 שקלים + מע"מ לכיסוי הוצאות מינימלי". עם זאת, עו"ד סוברי הציע כי במקום שקליוסטרו ישלם לאתר, יעביר 500 שקל לעמותה שבה הוא משמש בהתנדבות יועץ משפטי.

הרשמת הבכירה נעמה פרס קיבלה את טענותיו של עו"ד סוברי ובא-כוחו עו"ד רון לוינטל בדבר הדיווח באתרם ודחתה את התביעה. בפסק הדין נקבע כי כי הידיעה על תביעת הדיבה נגד קליוסטרו היתה "דין-וחשבון נכון והוגן על טענותיו של הקוסם ברכה", וכי למפרסמים עומדות ההגנות בחוק איסור לשון הרע.

השופטת פרס התייחסה גם לדרישת התשלום עבור הסרת הידיעה, שאותה ראתה בחיוב. "אינני מוצאת מקום להתערב במדיניות האתר לדרוש תשלום בסך של 500 שקל בגין הסרת הידיעה", כתבה. "מקובל עלי ההסבר שלפיו יש עלות ליצירת הידיעה, ואם התובע רוצה שזה יוסר, וזה לא מקובל, אז שישלם כמה מאות שקלים ובתשלום זה יכסה באופן מינימלי את הוצאות האתר".

1374-10-13