אתר "מעריב", 15.1.15

אתר "מעריב", 15.1.15

• תודה, חמי שלו