הקדמה

מהו מדור "הגנזך"

מסמכים

נתוני ועדת המדרוג באינטרנט, ינואר 2012

נתוני ועדת המדרוג באינטרנט, פברואר 2012

נתוני ועדת המדרוג באינטרנט, מרץ 2012

נתוני ועדת המדרוג באינטרנט, אפריל 2012

נתוני ועדת המדרוג באינטרנט, מאי 2012

נתוני ועדת המדרוג באינטרנט, יוני 2012

נתוני ועדת המדרוג באינטרנט, יולי 2012

נתוני ועדת המדרוג באינטרנט, אוגוסט 2012

נתוני ועדת המדרוג באינטרנט, ספטמבר 2012

נתוני ועדת המדרוג באינטרנט, נובמבר 2012

נתוני ועדת המדרוג באינטרנט, דצמבר 2012

נתוני ועדת המדרוג באינטרנט, ינואר 2013

נתוני ועדת המדרוג באינטרנט, פברואר 2013

נתוני ועדת המדרוג באינטרנט, מרץ 2013

נתוני ועדת המדרוג באינטרנט, אפריל 2013

נתוני ועדת המדרוג באינטרנט, מאי 2013

נתוני ועדת המדרוג באינטרנט, יוני 2013

נתוני ועדת המדרוג באינטרנט, יולי 2013

נתוני ועדת המדרוג באינטרנט, אוגוסט 2013

מסמכים שנשלחו לרשם העמותות

דו"ח מילולי לשנת 2012

דו"חות כספיים לשנת 2012

דו"ח חמשת מקבלי השכר הגבוה ביותר לשנת 2012

סקר TIM

הודעה לעיתונות: תוצאות סקר TIM, ספטמבר 2009

הודעה לעיתונות: תוצאות סקר TIM, דצמבר 2009

הודעה לעיתונות: תוצאות סקר TIM, ינואר 2010

הודעה לעיתונות: תוצאות סקר TIM, אפריל 2010

הודעה לעיתונות: תוצאות סקר TIM, אוקטובר 2010

לעיון נוסף

עשיית שימוש כלשהו, לרבות עיון, קריאה והסתמכות על מסמכים כשהם לקוחים מתוך מדור זה, היא בבחינת הסכמה מכללא מצדו של עושה השימוש לעשות זאת באופן הוגן וסביר ובהתאם לכל דין, תוך הימנעות מהפרת זכויות כלשהי. המסמכים הנכללים במדור מפורסמים כפי שנתקבלו, ול"הצלחה" ו/או ל"העין השביעית" אין ולא תהיה כל אחריות ו/או שליטה על תוכנם, צורתם, שלמותם וכיו"ב.

גולשים המחזיקים בידיהם מסמכים שיש תועלת בחשיפתם לאור השמש מוזמנים לפנות אלינו ולמסור אותם באמצעות כתובת האימייל contact@the7eye.org.il