משרד האוצר והחשב הכללי הולכים ומאמצים גישה שלפיה יהיה צורך לערוך מכרזים למשרות של כתבים ומנחים בשידור הציבורי, כך עלה מדיון דחוף שנערך הערב בהשתתפות חברי נשיאות מועצת העיתונות. הדיון, שנערך בבית סוקולוב בתל-אביב, זומן על רקע הדרישה של החשב הכללי לאלץ את דן מרגלית להשתתף במכרז לתפקיד מנחה "ערב חדש" בטרם יחודש חוזהו. מדבריה של מנכ"לית הטלוויזיה החינוכית, יפה ויגודסקי, עולה כי מרגלית אינו העיתונאי היחיד בתחנה שיידרש לעבור מכרז.

לדברי ויגודסקי, אתמול קיבלה שיחת טלפון ממשרד האוצר שבה התבקשה להתחיל בהליכי מכרז לכל מנחי "ערב חדש", טלי ליפקין-שחק, רונן ברגמן ומיה בנגל, לקראת תום החוזה שלהם בחודש דצמבר. ויגודסקי הוסיפה כי משרד האוצר ביקש ממנה לערוך מכרז גם למנחה "תיק תקשורת", תפקיד שממלא כיום עמנואל רוזן. "זו היסחפות טוטלית לפגיעה בחופש העיתונות וחופש היצירה", אמרה ויגודסקי, "ומישהו צריך לעצור את התהליך הזה. זה נראה לי הזוי".

מנכ"לית הטלוויזיה החינוכית יפה ויגודסקי ויו"ר אגודת העיתונאים ירושלים דני זקן (צילום: "העין השביעית")

מנכ"לית הטלוויזיה החינוכית יפה ויגודסקי ויו"ר אגודת העיתונאים ירושלים דני זקן (צילום: "העין השביעית")

מנכ"ל רשות השידור מרדכי שקלאר העיד כי גם אל רשות השידור החלו להגיע דרישות דומות. "אנחנו מחפשים כתב כלכלי וכתב בצפון, והתבקשתי להוציא מכרז", אמר שקלאר. בהמשך הדיון סייג וציין כי "לא היתה הנחיה מפורשת מהאוצר, היתה הבנה מצד הלשכה המשפטית שנכון לצאת למכרזים, וזה יותר גרוע בעיני".

לפי תקנות חובת המכרזים, "התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי" פטורה מחובת מכרז. לדברי שקלאר, במשרד האוצר ככל הנראה אין מבינים שמנחים וכתבים המייצרים תוכן עיתונאי הם בכלל פטור זה.

מנכ"ל אגודת העיתונאים בתל-אביב, יוסי בר-מוחא, פירש את הדרישות של האוצר למכרזים בכלי התקשורת הציבוריים כנגזרת של "ניסיון לחיסול חשבונות עם דן מרגלית". לדבריו, "האוצר טיפס על עץ גבוה מאוד-מאוד", כדי שלא ייראה כאילו הדרישה למכרז היא דרישה המכוונת נגד מרגלית בלבד.

רבים ממשתתפי הדיון התנגדו בתקיפות לעמדת משרד האוצר. מפקד גלי-צה"ל יצחק טוניק כינה זאת "תיאטרון אבסורד". מו"ל "הארץ" עמוס שוקן טען כי דרישת מכרז היא "דרך לא נכונה לנהל מערכת עיתונאית". טלי ליפקין-שחק הגדירה את דרישת האוצר "תביעה מופרכת, חסרת בסיס, חסרת תקדים בכל גוף שידור ציבורי בעולם כולו".

בפני חברי נשיאות המועצה הונחה עמדה נגדית, בכתב, מאת פרופ' אלי פולק, יו"ר האגודה לזכות הציבור לדעת, שטען כי "קיום מכרזים הוא מנשמת אפו של המינהל הציבורי התקין".

"נסיון העבר מורה על כך שהשארת ההחלטה בידי בעלי המקצוע בלבד הביאה לעיוותים חמורים ביותר", כתב לחברי המועצה. "ללא חיוב מכרז מעת לעת, לא יתקיים הרענון הדרוש שהוא נשמת אפה של תקשורת ציבורית פלורליסטית ומגוונת". רוב מוחץ של חברי המועצה דחו את הטענות הללו על הסף.

כמה מחברי נשיאות המועצה דרשו לערוך פגישה עם שר האוצר, שר המשפטים או היועץ המשפטי לממשלה, כדי לזעוק נגד המגמה המסתמנת, אך נשיאת מועצת העיתונות השופטת בדימוס דליה דורנר קבעה כי בשלב זה תוציא המועצה הודעה שלפיה הדרישה לקיום מכרזים היא פגיעה בחופש הביטוי ואינה מתחייבת מחוק חובת המכרזים, ועל כן היא קוראת לביטולה. דורנר הוסיפה ואמרה לליפקין-שחק כי אם מנחי "ערב חדש" יגישו עתירה לבית-המשפט, מועצת העיתונות תצטרף לעתירה ו"אז נעשה חגיגה", כלשונה.

"ניסיון להטיל אימה על עיתונאים"

בהמשך ישיבת המועצה התקיים דיון ביחסה של משטרת ישראל לעיתונאים, בעקבות זימונו לחקירה של עורך "מבט", אבי מוסקל, בחשד להפרת צו איסור פרסום. לדברי מוסקל, לפני ימים אחדים זומן למסור עדות בנוגע לכתבה ששודרה ב"מבט" לפני כשלושה חודשים. במקביל זומנו לחקירה עורך אחר במהדורת החדשות המקומית, וכן כתב המהדורה.

"בדיעבד התברר לי שדברים שנאמרו על-ידי אחד המרואיינים", הסביר מוסקל, "הפרו לדעת המשטרה את צו איסור הפרסום החלקי שהוטל על הפרשה". מוסקל ציין כי טען בפני החוקרים שמדובר באי-הבנה שנוצרה בין הכתב שהכין את הכתבה ובין דובר המחוז שהסביר לו מה מותר ומה אסור לפרסם.

לדבריו, השוטרים לא שוכנעו. כשהגיע למסור עדות נדהם להיווכח כי בתוך זמן קצר הפך מעד לנחקר. "שש שעות מול שני חוקרים", תיאר את חקירתו, "כשאני צריך לשמוע מהם, 'אתם בצד של התקשורת, אנחנו בצד של המשטרה, אז אף אחד מאיתנו לא אובייקטיבי".

עורך "מבט" אבי מוסקל (צילום: "העין השביעית")

עורך "מבט" אבי מוסקל (צילום: "העין השביעית")

מוסקל הוסיף כי אחד החוקרים אמר לו, "אנחנו מנהלים את החקירה הזו למען יראו וייראו". לדברי מוסקל, "כל העניין נושא אופי של מצוד, ניסיון להטיל אימה על עיתונאים". בהמשך דבריו ציין עורך "מבט" כי נרמז לו וליתר הנחקרים בפרשה שהמשטרה מאזינה לטלפון שלהם. "אם אנחנו שומעים דבר כזה וזה עובר לנו ליד האוזן, יש פה בעיה", אמר.

רועי כ"ץ, עורך החדשות באתר וואלה, אמר כי הוא עצמו נחקר במשטרה שש פעמים בעשר השנים האחרונות. "יש פה בעיה רחבה", טען. "בהפגנות, שוטרי יס"מ מרביצים באופן שיטתי לצלמי עיתונות כדי שלא יצלמו, יש רצף של צווי איסור פרסום שהמשטרה מבקשת, זו בעיה של משטרה שלא מבינה את מקומה של התקשורת ואת הקשר שבין שני הגופים".

השופטת דורנר החליטה שמן הראוי להזמין למועצת העיתונות את ניצב יואב סגלוביץ', ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל, כדי שישמע את טענות העיתונאים וישמיע את עמדתו.