תביעת דיבה בסך למעלה משני מיליון שקלים הסתיימה בהבהרה ותשלום של 18 אלף שקלים בלבד, עבור הוצאות משפט, זאת במסגרת הסדר פשרה.

בחודש אוגוסט 2022 התפרסמה סדרה של קמפיינים באתר עמותת "זזים" בגנות הופעות מוזיקליות במתחם "חווה בגיא" של עמותת אלע"ד, בגיא בן הינום שבירושלים. יוזם הקמפיין היה אורי ארליך, דובר חברת עמק שווה בע"מ. ארליך טען לאורך סדרת הפרסומים שלו כי אדמות החווה יושבות על חלקות קרקע פרטיות. רצף הפרסומים של עמק-שווה שותף ברשתות החברתיות באמצעות חשבונותיהם של עמותת מחזקים, עמותת עיר-עמים וכן בידי האזרחים נעמי זוסמן ונופר כהנא. בנוסף, האזרח אורי עגנון צייץ נגד הופעה שנועדה להתקיים במקום בטענה כי מדובר ב"אדמות פלסטיניות פרטיות".

בעמותת אלע"ד טענו כי הטענה כאילו מתחם ההופעות נמצא על אדמות פרטיות היא טענה כוזבת וכי כל הפעילות במתחם נעשית כדין. לפיכך דרשו בעמותת אלע"ד, באמצעות עו"ד עופר שכטר, פיצוי בגין כל אחד מהפרסומים הכוזבים ובסך הכל פיצוי בסך 2,144632 שקלים. עוד דרשה העמותה מביהמ"ש להוציא צו שיורה לנתבעים לפרסם הודעת תיקון והכחשה ולהתנצל על הנזק שגרמו. התביעה הוגשה נגד עמק-שווה, עמותת עיר-עמים, עמותת מחזקים, וכן ארליך, עגנון, זוסמן וכהנא.

עמותת עמק-שווה ודוברה ארליך טענו, באמצעות עו"ד שלומי זכריה, כי מדובר בתביעת השתקה וממילא יש לראות ברצף הפרסומים מסכת אחת. לגופן של הטענות בתביעה השיבו עמק-שווה וארליך כי אמנם האפוטרופוס לנכסי נפקדים נטל חזקה באדמות המדוברות זמן קצר לפני הפרסומים, אך אין בכך כדי לבטל את העובדה שהמקרקעין הן בגדר אדמות פרטיות, גם אם אלה הולאמו בהתאם להוראות החוק הקיים. עמותות עיר-עמים ומחזקים העלו טענות דומות, גם כן באמצעות עו"ד זכריה.

הנתבעים עגנון, זוסמן וכהנא טענו, באמצעות עו"ד כרמל פומרנץ, כי מדובר בתביעת השתקה שיש לסלק על הסף. בהקשר זה הוסיפו הנתבעים כי ההשתקה נגדם חריפה במיוחד כיוון שמדובר בתביעה בגין שיתוף מידע ממקור רציני: פרסומי העמותות השונות. "אין לצפות מאדם מן הישוב הנתקל בפרסום רלבנטי לעשות מחקר - לשלוף נסחי טאבו ממרשם המקרקעין ולקבל חוות דעת משפטית - בטרם הוא משתף פרסום הנחזה להיות פרסום רציני, בעניין בעל עניין ציבורי", נטען. בנוסף טענו כי המקרקעין שבמוקד התביעה הם אדמות פלסטיניות פרטיות שהולאמו ומעמדם טרם הוסדר.

לאחרונה הודיעו הצדדים כי הגיעו לפשרה ולפיה עמק-שווה, עיר-עמים, מחזקים וארליך יפרסמו בכל מדיה שבה פורסמו הטענות נשוא התביעה (למעט באתר "זזים" ממנו הוסרו הפרסומים זה מכבר), את ההבהרה הבאה:

בנוגע לפרסומים שפורסמו על ידנו בעבר בנוגע לעמותת אלע"ד ולחלקות 45-47 במתחם 'חווה בגיא' בהם נטען כי המדובר במקרקעין בבעלות פרטית, יובהר, כי עסקינן במקרקעין הרשומים ע"ש רשויות ציבוריות, כולל מקרקעין שהוחל בעניינם חוק נכסי נפקדים, תש"י-1950. יש להצר על חוסר הבהירות ואי הדיוק שאירעו בעניין".

עוד הוסכם כי ככל שיפרסמו בעתיד פרסומים ביחס לחלקות אלה יובהר כי מדובר במקרקעין שהוחל בעניינם חוק נכסי נפקדים.

חברת עמק-שווה, כך לפי הסדר הפשרה, תעביר לעמותת אלע"ד 18 אלף שקלים בגין הוצאות משפט. זוסמן וכהנא התחייבו במסגרת הסכם הפשרה לשתף את פרסומי ההבהרה של יתר הנתבעים. על עגנון לא הטיל הסדר הפשרה כל חיוב.

בית-המשפט נתן להסדר תוקף של פסק-דין.

29155-09-22