בין ממצאי המחקר: רשת אתרי האינטרנט ברוסית שמקורה בישראל עולה באופן משמעותי במבחר, באיכות האתרים ובפופולאריות שלהם בקרב הגולשים על פני רשתות האתרים ברוסית בארצות הברית ובגרמניה.

בנוסף למילוי הצרכים הבידוריים והאינפורמטיביים, האינטרנט ממלא תפקיד מרכזי עבור המהגרים בשימור הקשר עם קרובים וחברים בחבר העמים ואלה אשר היגרו למדינות אחרות.

בניגוד לממצאים מחקרים אחרים, אין ממצאי המחקר הנוכחי מעידים על היותם של מהגרים משתמשי האינטרנט בשפה הרוסית מנותקים מההווי של המדינה המארחת ועל סגירותם בתוך מובלעת וירטואלית. לצד שימור קשרים הדוקים עם מהגרים דוברי רוסית ועם חברים וקרובים בחבר העמים, יותר ממחצית מבין הנשאלים בסקר שנערך לצורך המחקר מסרו שהם מקיימים קשרי חברות עם תושבי המקום ולרובם היה חשוב להיות מעודכנים במתרחש במדינה המארחת. במדגם הישראלי אף הייתה העדפה ברורה כלפי ישראל כביתם הנוכחי של הנשאלים, מה שמעיד על כך שהיותם של מהגרים דוברי הרוסית חברים בקהילה הטראנס-לאומית אינה פוגעת, ככל הנראה, בהשתלבותם בחברה במארחת.

לקריאת המחקר