לשכת העיתונות הממשלתית סירבה להעניק תעודה מטעמה לעיתונאית היבא מסאלחה, העובדת בחברת ההפקות הנצרתית אל-ארז, וזאת מטעמי ביטחון. בלשכה מסרבים למסור למסאלחה מה הן הטענות נגדה. פניית "העין השביעית" לשב"כ נענתה אף היא בסירוב.

מנהל הלשכה ניצן חן הודיע בתחילת החודש למנכ"ל אולפני אל-ארז ניזאר יונס כי הוא אינו מאשר הענקת תעודת לע"מ למסאלחה וזאת לאור מידע שקיבל מגורמי הביטחון לפיו "מוכר כי לך קשר לגורמים המזוהים עם ארגוני טרור באיו"ש וכי הבעת תמיכה בעבר בגורמי טרור". מסאלחה הגישה ערעור על קביעה זו, באמצעות מרכז אעלאם, מכחישה כל קשר לארגוני טרור, ודורשת לקבל את המידע המלא על פיו התקבלה ההחלטה.

מסאלחה עובדת כמגישה מהדורות חדשות בערוץ אחנא TV, שאת שידוריו מפיקה חברת אל-ארז הנצרתית.

בכללים למתן תעודת לע"מ מובהר כי "לא יינתנו תעודות לפי כללים אלו למבקש אם המנהל סבר, לאחר התייעצות עם גורמי הביטחון, כי מתן התעודות עלול לסכן את ביטחון המדינה, ובכלל זה פגיעה באישים". חן מסר במכתבו כי בעקבות המידע שקיבל מגורמי הביטחון בדבר קשריה של מסאלחה עם ארגוני טרור והבעת תמיכה בהם, החליט לדחות את בקשתה לתעודה.

מסאלחה החליטה להגיש השגה על ההחלטה, ועשתה זאת באמצעות עמותת "אעלאם - המרכז הערבי לחרות המדיה". מדובר ב"החלטה פסולה, פוגעת פגיעה חמורה בחופש העיסוק, באוטונומיה של העיתונאית ובכללי המנהל התקין. מדובר בהחלטה שאינה מבוססת על כל נימוק שבדין, שרירותית ראויה לביטול מיידי", נכתב בהשגה שהוגשה על ידי מנכ"לית אעלאם חולוד מסאלחה.

באעלאם מציינים כי העיתונאית מסאלחה, בת 30 וילידת הכפר דבורייה, סיימה את לימודי התקשורת באוניברסיטה הערבית אמריקאית בג'נין ובהמשך עבדה בערוץ RT הרוסי. במהלך לימודיה בג'נין, טוענים באעלאם, לא היה למסלאחה "כל פעילות במסגרת ארגונים המזוהים פוליטית", וכי "כל קשריה עם סטודנטים ו/או אנשים המזוהים ופעילים פוליטית, היו קשרים חברתיים רגילים ללא כל מעורבות בעשייה שלהם".

בתקופת לימודיה הכירה את מי שהפך לבן-זוגה, סטודנט באוניברסיטה שאינו אזרח ישראלי. ב-2017 חזרה לישראל (ללא בן-זוגה) והחלה לעבוד בחברת אל-ארז, שלפי אעלאם היא "חברה פרטית הפועלת בתחום התקשורת, בבעלות איש עסקים פרטי ואשר אין לה כל הזדהות פוליטית או אחרת".

באעלאם קובלים על כך שההחלטה למנוע ממסאלחה תעודות עיתונאי ניתנה בלא כל פירוט. לא מוזכר בה מיהם האנשים המזוהים עם ארגוני טרור עימם כביכול היתה מסאלחה בקשר, באילו ארגוני טרור מדובר, מתי וכיצד בדיוק היו למסאלחה קשרים עם אותם גורמים המזוהים עם ארגוני טרור ומתי וכיצד הביעה תמיכה בגורמי הטרור. "מאחר וכל אלה לא פורטו, לא ניתן להתייחס לעובדות, להפריכן או לדון בהן", נטען.

עוד כותבים באעלאם, בהתייחס לזהות האנשים המזוהים עם גורמי טרור כי "במידה וכוונת גורמי הביטחון, היא לקשר בין [מסאלחה] לבעלה, נבקש לטעון, כי מדובר בקשר זוגי וחברתי אשר אין בינו לבין מעורבות והזדהות עם פעילות טרור מאומה". מסאלחה עצמה, כך נטען, "מעולם לא השתייכה לכל גורם המזוהה פוליטית, מעולם לא השתייכה ל'ארגון טרור' כהגדרת גורמי הביטחון ומעולם לא תמכה בפעילות המכוונת להרג אזרחים".

עוד מדגישים באעלאם כי מסאלחה "מעולם לא היתה מעורבת פוליטית, מעולם לא זומנה לבירור או תשאול על ידי גורמי הביטחון, מעולם לא הוגש נגדה כתב אישום, מעולם לא נשפטה או הורשעה בדין, מעולם לא נשללה העסקתה על ידי כל גורם מקצועי מסיבה ביטחונית או אחרת". אם אכן היא מהווה סיכון ביטחוני, שואלים באעלאם, מדוע חיכו בשב"כ עד לבקשתה לקבל תעודה כדי לפעול נגדה?

ההחלטה למנוע ממנה תעודת עיתונאי פוגעת בחופש העיסוק שלה, ביכולתה לבצע את עבודתה כראוי, ומפני שההחלטה נובעת מנישואיה לאדם שאינו אזרח ישראלי היא פוגעת באוטונומיה האישית שלה לבחור את בן הזוג שלה "ומעמידה אותה בחזקת 'אוייבת המדינה' בשל זהות בן זוגה", טוענים באעלאם.

במרכז הערבי לחירות המדיה מוסיפים וטוענים כי לא ברור אם אכן התקיימה התייעצות של מנהל לע"מ חן עם גורמי ביטחון והאם הפעיל את שיקול דעתו, או שמא קיבל את המלצתם בלא כל הפעלת שיקול דעת. "ציטוט עמדת גורמי הביטחון בגוף ההחלטה מעלה ריח של מעורבות יתר בשיקול דעתו של המנהל והכתבת החלטות לגורם אשר אמור להיות חופשי בקבלת החלטותיו", נטען.

ניצן חן מסר בתגובה ל"העין השביעית" כי טרם קיבל לידיו את ההשגה מהגורם המוסמך, אולם הבהיר כי במקרים שבהם גורמי הביטחון מייעצים שלא להעניק תעודה מסיבות ביטחוניות, בלשכת העיתונות מפעילים שיקול דעת תוך הפעלת בלמים ואיזונים לפני החלטה. לדבריו, החלטות שלא להעניק תעודה משיקולים ביטחוניים הן נדירות יחסית ומסתכמות במקרה אחד עד שלושה מדי שנה.

על פי כללי לע"מ, במקרה שתעודה נפסלת מסיבות ביטחוניות, תדון בה ועדה המורכבת ממנכ"ל משרד ראש הממשלה, מנכ"ל משרד הפנים והיועץ המשפטי של משרד ראש הממשלה, או נציגיהם, ללא נוכחות של נציג התקשורת. החלטה תתקבל לאחר ששב"כ יציג בפני הוועדה את המלצותיו.

מדוברות שב"כ נמסר: "בקשתה של הגברת מסאלחה לקבלת תעודת לע"מ סורבה מטעמים ביטחוניים, נוכח קשריה עם גורמים המזוהים עם ארגוני הטרור באיו"ש והבעת תמיכה בארגוני טרור מצידה בעבר. כידוע לך, בגין החלטה זו תלויה ועומדת השגה במשרד ראש הממשלה וזו תידון בהתאם לכללים העוסקים בכך".