הוצאת עיתון "הארץ" וחברת בתי-הקולנוע תיאטראות-ישראל הן הנהנות העיקריות מן הפיצוי שקבע החוק לעיתונים ולבעלי בתי-קולנוע שנפגעו מהפעלת ערוץ 2 בעקבות הפניית חלק מן הפרסומות לטלוויזיה המסחרית.

"הארץ" יקבל מרווחי הערוץ השני מענק של כ-2.5 מיליון שקל, פיצוי על ירידה בהכנסות מפרסומות בשנתיים הראשונות להפעלת שידורי הפרסומת בערוץ. עוד עיתון שייהנה מן ההסדר הוא "הצופה", שיקבל כרבע מיליון שקל.

רשימת מקבלי הפיצוי, שפורסמה לאחרונה על-ידי הרשות השנייה, כוללת עוד שבע חברות של בתי-קולנוע, שיקבלו אף הן סכומים שונים כפיצוי על פגיעה בהכנסות. בהתאם לחוק, מועצת הערוץ השני קבעה את הסכומים שיחולקו לעיתונים ולבתי-קולנוע מתוך התמלוגים שמקבלת הרשות מרווחי זכייני הערוץ. בהתאם לכך נקבע כי עבור השנה הראשונה יחולקו 1,333,333 שקל, ועבור שנת השידורים השנייה 5,583,333 שקל. נשיא בית-המשפט העליון מינה את השופטת בדימוס שושנה ברמן כפוסקת למי יחולק הכסף ובאילו שיעורים. השופטת ברמן בחנה 19 בקשות למענקים שהוגשו עבור השנה הראשונה, ועוד 21 בקשות לשנה השנייה. היא קבעה את כשרותם וזכאותם של כמה מן הגופים לקבל מענק, ואף פסקה באיזה יחס יחולק ביניהן. הסכומים נושאים ריבית והצמדה.

החוק קובע כי מענקי הפיצוי יחולקו לעיתונים ולבתי-קולנוע שיגישו בקשות שיציגו את היקף הירידה בהכנסותיהם בשל הפניית משאבי פרסומת לערוץ השני. מדובר בהליך לתקופת מעבר של שלוש שנים בלבד, ובימים אלה אמורה הרשות השנייה לקבל את הבקשות לקבלת הנתח האחרון של הפיצויים – עבור שנת השידורים השלישית.

גיליון 8, אפריל 1997