העיתון "הארץ", עורכו חנוך מרמרי והכתבים איתן רבין ואלוף בן עתרו לבג"ץ בתביעה לחייב את הרמטכ"ל, דובר צה"ל ושר הביטחון לבטל את האפליה לרעה שנוקטת, לטענתם, מערכת הביטחון כלפי העיתון.

בעתירתם טענו אנשי "הארץ", כי בשל המחלוקת הנוגעת למדיניות הפרסום של העיתון באשר לאירועים עם נפגעים, מופלה "הארץ" לרעה. העיתון ציטט את הדברים שאמר דובר צה"ל, תא"ל עמוס גלעד, לכתב הצבאי איתן רבין, אשר קבל בפניו על שלא ניתן לו לראיין חיילים וקצינים לאחר אירוע בצפון. לדברי רבין אמר לו גלעד: "כמו ש'הארץ' יורק עלינו, כך אנו נירק עליו".

במוקד המחלוקת בין "הארץ" לצה"ל עומדת החלטת העיתון לפרסם דיווחים על אירועים עם נפגעים עוד בטרם נמסרה הודעה למשפחות ובטרם שיחרר צה"ל לפרסום הודעה רשמית על האירוע. העיתון מפרסם ידיעות כאלה ללא שמות החיילים שנפגעו.

העותרים טענו כי המידע על המתרחש במערכת הביטחון איננו רכושם של שר הביטחון, הרמטכ"ל ודובר צה"ל, וכי אין להם זכות למסור את המידע רק לחלק מכלי התקשורת ולפגוע בזכותם היסודית של קוראי "הארץ" לקבל דיווח על המתרחש במערכת הביטחון.

בתשובתה לבג"ץ דחתה פרקליטות המדינה את הטענות והסבירה כי בכל הקשור לפעילות יזומה של דובר צה"ל אין "הארץ" מופלה כלל לרעה. לטענת הפרקליטות, כתבו הצבאי של העיתון מקבל באופן שוטף את הודעות דובר צה"ל, מוזמן לסיורים ולמסיבות עיתונאים ואף מקבל מענה על שאילתות שהוא מפנה לדובר.

עם זאת, הודה צה"ל כי הוא מפעיל "שיקול דעת" לגבי בקשות של נציגי "הארץ" לקבל שיחות רקע ותדרוכים אישיים, שבהם נדרשים יחסי אמון בין העיתונאי לבין נציג הצבא. ההסבר לכך, לפי הודעת הצבא, נעוץ בהחלטתו החד-צדדית של העיתון להסתלק מן ההבנות בעניין פרסום ידיעות על נפגעים בצה"ל. הפרקליטות הסבירה בתשובתה לבג"ץ, כי "הארץ" מפרסם ידיעות על חיילים נפגעים עוד לפני מסירת ההודעה למשפחות, ובכך זוכה ביתרון תקשורתי על פני אמצעי תקשורת אחרים, השומרים עדיין על ההבנות "על חשבון הפגיעה במשפחות ובחיילים".

על רקע הפרת האמון בין "הארץ" ובין צה"ל בנושא הרגיש של פרסום ידיעות על נפגעים, טוענת הפרקליטות כי שיקול הדעת שמפעיל צה"ל בעניין זה הוא לגיטימי ונובע מאופיים המיוחד של התדריכים ויחסי האמון הדרושים.

גיליון 2, מרץ 1996