"ידיעות אחרונות" אינו ידוע ככלי תקשורת הנלחם באילי ההון הגדולים במשק. פעמים רבות ההפך הוא הנכון. המקרה של יצחק תשובה, בעל השליטה בשתיים מהחברות השותפות במונופול הגז, משתלב יפה במגמה זו. "ידיעות אחרונות" אינו מרבה לסקר את המונופול או את המתווה שגיבש עם ממשלת ישראל, וכשיש סיקור הוא בדרך כלל נוח לחברות הגז, בוודאי בהשוואה לכלי תקשורת אחרים.

הביקור שערך בשבוע שעבר איש העסקים יצחק תשובה במערכת "ידיעות אחרונות" מעורר את התחושה שלא צפוי שינוי בגישה של "ידיעות אחרונות" למונופול הגז.

אולם ביקור טייקון הגז במערכת העיתון הנמכר ביותר בישראל אינו הקשר היחיד שנוצר באחרונה בין "ידיעות אחרונות" לחברות הגז של יצחק תשובה. לפני כשבועיים העבירה השותפות המוגבלת דלק-קידוחים, אחת משתי החברות שבאמצעותן מחזיק תשובה בחלקו במונופול, הודעה לבורסה לניירות ערך ולפיה החליטה למנות לדירקטור חיצוני את עמוס ירון, מי ששימש עד לאחרונה יו"ר קצא"א. עמוס ירון הוא גם אביו של עורך "ידיעות אחרונות", רון ירון.

תפקידו של דירקטור חיצוני בחברה ציבורית המונפקת בבורסה הוא לייצג את האינטרס של הציבור, להבדיל מהאינטרס של בעל השליטה. ככזה, הוא כפוף לבדיקה קפדנית יותר מדירקטור רגיל. אל ההודעה לבורסה בעניין מינויו של ירון צורפה, כמקובל, הצהרת הדירקטור החיצוני, המציין בין היתר כי אין לו, או לקרוביו, קשרים עסקיים או מקצועיים עם בעל השליטה בשותפות, למעט קשרים זניחים.

יצחק תשובה (צילום: פלאש 90)

יצחק תשובה (צילום: פלאש 90)

בתשובה לשאלה על ביקורו של תשובה במערכת "ידיעות אחרונות" מסר עמוס ירון: "זה בכלל לא מעניין אותי. זה לא עסק שלי". כשנשאל האם, בהנחה שתשובה קיים פגישה עם בנו, אין בכך משום קשר עסקי או מקצועי בניגוד להצהרה שמסר כשנכנס לתפקיד דירקטור חיצוני בדלק-קידוחים, השיב ירון: "אני לא יודע, אני לא רוצה להתייחס לזה", ובהמשך הוסיף כי אין כל סתירה בין הדברים.

ב"ידיעות אחרונות" סירבו למסור תגובה. עו"ד תמיר גליק ממשרד ליבליך-מוזר העביר בשמו של עורך "ידיעות אחרונות" את המסר הבא: "מרשי, מר רון ירון, עורך 'ידיעות אחרונות', ביקשני להודיעך כי המידע שפירטת בפנייתך אליו שקרי ויש בו לשון-הרע. היה ויפורסם על-ידיך מידע שגוי, לאחר שדבר שקריותו הובהרה לך מראש, לא תעמוד לך הגנת תום הלב שבחוק. מרשי שומר על זכויותיו, ואין לראות באמור במכתב זה, או במה שלא נאמר בו, מיצוי הטענות והזכויות של מרשי".