מיכאל (מיקי) מירו, מנהל קול-ישראל הנכנס (צילום: מנחם גרנית, דוברות רשות השידור)

מיכאל (מיקי) מירו, מנהל קול-ישראל הנכנס (צילום: מנחם גרנית, דוברות רשות השידור)

השופט אייל אברהמי, סגן נשיאת בית הדין האזורי לעבודה בירושלים, הורה ביום חמישי שעבר לרשות השידור להעביר לאגודת העיתונאים בתל-אביב את פרוטוקול ישיבת ועדת המכרזים לבחירת מנהל לרדיו ברשות, הוועדה שבחרה בסופו של דבר במיכאל (מיקי) מירו לתפקיד.

הבקשה לקבלת הפרוטוקול הוגשה מטעם שתי אגודות העיתונאים (בירושלים ובתל אביב) לקראת דיון השבוע בעתירה לבית הדין בדרישה להשעות את מינויו של מירו למנהל הרדיו בשל אי סדרים לכאורה והתערבות פוליטית בהליכי בחירתו לתפקיד.

עוד טרם הגשת הבקשה לקבלת הפרוטוקול לבית הדין האזורי לעבודה, פנו נציגי אגודת העיתונאים לרשות השידור באופן ישיר וביקשו את פרוטוקול הישיבה. "מרשתי אינה נוהגת להעביר סטנוגרמה של ישיבותיה, לרבות ועדות מכרזים, בין היתר מפאת צנעת הפרט והגנה על צדדים שלישיים", היתה התשובה שקיבלו מבאי כוח רשות השידור. במקום פרוטוקול מלא, הועבר לאגודה עמוד יחיד ובו רשימת הרכב הוועדה והשם שנבחר לתפקיד.

באי כוח אגודות העיתונאים הזכירו לרשות השידור בפניה נוספת כי נציגי האגודות הם חלק מוועדת המכרזים, והיו זכאים להשתתף בדיון אך עזבו מרצונם בתחילת הדיון במחאה על אי-הסדרים לכאורה בהליך הבחירה.

"מרשיך", השיבו ברשות השידור, "כמו גם כל משתתף אחר בוועדה, אינו זכאי לקבל את התמלול המלא של ישיבת הוועדה, לאחר נעילת הישיבה, וזאת בין היתר מטעמים של הגנה על צדדים שלישיים". בכל זאת הועבר לאגודה חלקו הראשון של הפרוטוקול, המתעד את קטע הישיבה שבו השתתפו נציגי אגודות העיתונאים: יוסי בר-מוחא מאגודת העיתונאים התל-אביבית וורד ברמן מהאגודה הירושלמית.

לפי הפרוטוקול שצורף לבקשת אגודת העיתונאים מבית הדין האזורי לעבודה, כבר בפתח ישיבת ועדת המכרזים פנה בר-מוחא לאמיר גילת, יו"ר רשות השידור, והודיע לו כי בשל אי נוכחותו של המנכ"ל היוצא והיועצת המשפטית, כמו גם מסיבות אחרות, לא ישתתפו נציגי האגודות בישיבה.

"התנהלות של חונטה, בסטה בשוק", כינה בר-מוחא את הליך הבחירה במנהל הרדיו ברשות ואמר לגילת "אנחנו דורשים את התפטרותך מתפקיד יושב ראש רשות השידור לאור ההתנהלות הבלתי תקינה של הוועד המנהל, התנהלות שיש בה מניעים פוליטיים מובהקים מול לשכת ראש הממשלה".

"מעולם לא קרה שהתנהלו כלפי העובדים בצורה שהוועד המנהל כרגע מתנהל כלפיהם", אמרה ברמן בהמשך הדיון. על חבר הוועד המנהל יעקב בורובסקי אמרה ברמן כי הוא "נכנס הנה ברגל גסה מאוד" והמליצה ליו"ר גילת לא ללכת בדרכי יוסף בראל, שהודח בסופו של דבר מתפקידו כמנכ"ל הרשות.

בהמשך פנתה ברמן לחברי הוועדה ואמרה "אם יש לכם כמה תמימים פה שחשבתם שבאתם לעזור ולעשות כאן איזה מעשה טוב, אתם נגררים למשהו שהוא פשוט לא בא בחשבון [...] ככה לא מתחילים לבנות רשות שידור נורמלית עם 700 מפוטרים, תחשבו פעמיים, תגייסו את העובדים ואת כולם [...] אני מציעה לכם, תעצרו את המכרז הזה, כי שמכם גם יוכפש בתוך כל הענין הזה וחבל".

בעקבות קבלת הפרוטוקול החלקי הוגשה, כאמור, בקשה לבית הדין האזורי לעבודה לקבלת הפרוטוקול המלא. "קבלת הפרוטוקול המלא (המוקלט) עשוי בהחלט לשפוך אור על שהתנהל בוועדת המכרזים", נכתב בבקשה. גם בפני בית הדין התנגדה רשות השידור להעברת הפרוטוקול המלא. "אין בתמליל המלא של דיון הוועדה כדי לשפוך אור לא על הליך כינוס הוועדה ולא על הרכב הוועדה, ומשכך אינו נחוץ למבקשות", נכתב בתשובה מטעם רשות השידור.

סיבה נוספת שנמסרה להתנגדות היא כתבה מאת אמילי גרינצווייג באתר וואלה על כינוס ועדת המכרזים אשר כללה ציטוטים ישירים של דברי נציגי אגודות העיתונאים בדיון הוועדה, בניגוד לנוהל שאוסר פרסום בתקשורת ציטוטים מתוך דיונים חסויים. רשות השידור הציעה, לחילופין, להציג את הפרוטוקול המלא בפני בית הדין בלבד.

השופט אברהמי, כאמור, קיבל את הבקשה של אגודת העיתונאים והורה להעביר לה עד מחר את הפרוטוקול המלא. יחד עם זאת הורה על השמטת החלקים מפרוטוקול הדיון שעוסקים בשני המועמדים האחרים שלא נבחרו בסופו של דבר לתפקיד – אריה שקד ואליהוא בן און.