העין השביעית הכל
הדרת נשים בטלוויזיה (איור: "העין השביעית")