ג'מילה הרדל ואכים

ג'מילה הרדל ואכים

עו"ד ג'מילה הרדל ואכים היא מנהלת עמותת אזרחים למען הסביבה