מוטי נייגר

מוטי נייגר

ד"ר מוטי נייגר הוא דיקן בית הספר לתקשורת במכללה האקדמית נתניה