לא כולם ניר חפץ

לא כולם ניר חפץ

הגילויים על התנהלותם המושחתת של בכירי התקשורת יצרו רושם שכל העיתונאים בארץ קרנפים. ברגע השפל הזה ראוי לזכור שיש גם עיתונאים שפועלים אחרת

להוציא אותם לאור

להוציא אותם לאור

בכירי העיתונות פעלו בשירותם של בעלי כלי התקשורת להשחתת המערכות עליהם הופקדו • עליהם לתת דין וחשבון פומבי לציבור באמצעות ועדת חקירה ממלכתית שתבדוק כיצד נגזלה מהציבור בישראל זכות בסיסית - הזכות לדעת

19.02.2018
המלים הנעלמות

המלים הנעלמות

מבט על המאבק התקשורתי של נתניהו מול ההמלצות להעמידו לדין פלילי

18.02.2018
לא להסתפק באמירות יפות

לא להסתפק באמירות יפות

דיון משפטי בתיק 2000 הוא הזדמנות לקבוע בפסיקה את האחריות הציבורית של העיתונות

לסיקור המלא על תיק 2000