תקשורת מקומית צפון (2018) בע"מ רסס - "העין השביעית"