שמואל מיתר רסס - "העין השביעית"

30.11.2022
02.11.2022