רסס רשת מורשת

תחנת רדיו ציבורית הפועלת במסגרת קול-ישראל ומתמקדת בשידורי דת ומסורת יהודיים. חולקת תדר עם רשת א' ראו הרחבה