רסס פי.אל.אס.48

אתר חדשות בשפה הערבית, הפועל מישראל. הוקם על-ידי הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית ב-2004 ראו הרחבה