רסס פולמוס הזנות

גוף, מגדר, מוסר ומסחר - על רקע נסיון חקיקה להפללת לקוחות זנות