עמאר א-שוקיירי (עיתונאי ירדני) רסס - "העין השביעית"