ספורט ידיעות אחרונות רסס - "העין השביעית"

26.10.2022